gob sittard geleen politiek
gob politiek geleen
gob
gob politiek limburg
gob sittard
gob geleen
politiek sittard geleen
gob sittard geleen
gob online
gob politieke vereniging

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Maatregelen die leiden tot een aangenamer winkel- en horecaklimaat……

Geachte Voorzitter,

Sinds 2017 is zowel in de binnensteden van Sittard als in Geleen sprake van een gewijzigde
bereikbaarheid. De binnensteden zijn grotendeels voetgangersgebied en sommige wegen zijn
gesloten voor autoverkeer. Rijden met een motorvoertuig in de afgesloten gebieden is alleen
toegestaan op vastgestelde tijden.
Deze maatregelen moesten leiden tot een aangenamer winkel- en horecaklimaat.
GOB heeft hierover de volgende vragen:

 • Heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de in 2017 ingevoerde maatregelen. Zo ja, kunt u
  die de raad doen toekomen. Zo nee, waarom niet, wanneer zal deze evaluatie plaatsvinden
  en welke inwoners/instanties worden hierbij betrokken?
 • Kunt u ons een overzicht verstrekken van de sinds 1 januari 2017 uitgeschreven boetes ten
  aanzien van het rijden of parkeren van een voertuig in de afgesloten gebieden in de centra?
  Graag per straat en per maand.
 • Kunt u ons een overzicht verstrekken van de sinds 1 januari 2017 uitgeschreven boetes ten
  aanzien van parkeren zonder vergunning in aanloopstraten naar de centra? Graag per straat
  en per maand.
 • Kunt u ons aangeven welke afspraken er zijn over het (terug)plaatsen van de afsluitpaaltjes
  in de centra. Wie doet dat en wanneer? Wat is hier geregeld als er evenementen zijn?
 • In Sittard hangen in dit gebied camera’s. Worden deze ook uitgelezen en is de kwaliteit van
  deze beelden (ook de avond/nachtelijke) voldoende om in te zetten voor handhaving?
  Worden deze beelden gebruikt voor handhaving in dit gebied.
 • In de centra van Sittard en Geleen is sprake van een parkeerzone, waar parkeren verboden
  is behalve op plekken waar parkeervakken zijn. Desondanks zijn er in de centra plekken in
  de openbare ruimte waar geparkeerd wordt. In Geleen is sinds de invoering van het gratis
  parkeren op drie parkeerplaatsen dit ‘wild-parkeren’ niet meer aan de orde. Bekende
  plekken in Sittard zijn o.a. de Parklaan bij het toekomstige Hilton-hotel en de Plakstraat bij
  de laaddocs van het voormalige V&D-pand.
 • Zijn deze (en eventueel andere) plekken bekend bij het college. Wordt op deze plekken
  gehandhaafd? Zo nee, waarom niet. Zo ja, kunt u ons een overzicht verstrekken van de daar
  uitgeschreven bekeuringen
 • Sinds kort is de bouw gestart van de Engelenhof nabij de Pullestraat in Sittard. Kunt u ons
  aangeven welke afspraken er met de ontwikkelaar/aannemer gemaakt zijn over de aanvoer
  van materialen voor dit complex en hoe de communicatie hieromtrent geregeld is.

 • Met vriendelijke groet,
  Raadslid GOB-fractie
  Kitty Creemers