gob sittard
gob geleen
gob politieke vereniging
politiek sittard geleen
gob sittard geleen
gob politiek geleen
gob sittard geleen politiek
gob
gob online
gob politiek limburg

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Een informatie app voor jongeren……wij vinden dat belangrijk!

brief ex art. 43 RvO Informatieve app
voor jongeren die 18 jaar worden.

Sittard-Geleen, 22 februari 2022
VERZONDEN 2 4 FEB. 2022

Geachte heer Claessens,

U heeft in uw brief van 3 februari 2022 vragen ex artikel 43 RvO ingediend over een informatieve app voor jongeren die 18 jaar worden. Hieronder treft u de beantwoording van uw vragen aan.

Vraag 1
Is het college van B&W bekend met de Kwikstart-app?
Ja, daar is het college mee bekend.

Vraag 2
Op welke wijze worden jongeren uit Sittard-Geleen die de leeftijd van 18 jaar bereiken geïnformeerd over hun rechten en plichten?
Deze jongeren worden onder andere geïnformeerd door hun school, bijvoorbeeld over gaan studeren en wat daarbij komt kijken. Verder is er veel informatie beschikbaar via internet voor jongeren die 18 jaar worden (en hun ouders),
bijvoorbeeld via 18 jaar worden: wat moet ik regelen?  Riiksoverheid.nl. Over andere belangrijke zaken voor jongeren is ook informatie beschikbaar via de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin, www.opqroeienin046.nl.
Onze gemeente subsidieert daarnaast diverse initiatieven met betrekking tot financiële educatie op school, denk hierbij aan “My cash, my future” op Graaf Huyn (leeftijd 14-16 jaar) en “Smart met Geld” (vanuit Mee in samenwerking met
KBL), dat jongeren (en hun ouders) specifiek in de leeftijd van 17 en 18 jaar voorlichting geeft op de Parkschool, Xaverius en Da Capo (praktijkschool).

Vraag 3a
Staat het college ervoor open om te onderzoeken of een app, zoals de Kwikstart-app, in Sittard-Geleen geïmplementeerd kan worden?
Ja. Voordat we toekomen aan implementatie zullen we eerst onderzoeken wat de meerwaarde is, hoeveel de app daadwerkelijk wordt gebruikt en wat de kosten zijn. Met Kwikstart vindt hierover een verkennend gesprek plaats. Bij de afweging zullen we jongeren betrekken.

Vraag 3b
Indien ja, is het college dan ook bereid om lokale informatie voor jongeren aan de app toe te voegen?
Ja.

Vraag 3c
Indien ja, is het college bereid om jongeren uit Sittard-Geleen bij de uitwerking te betrekken?
Ja.

Vraag 3d
Indien het college niet openstaat voor een app, zoals de Kwikstart-app, graag een toelichting.
Niet van toepassing.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

02 Brief aan MCLaessens gob over jongerenapp-getekendNN