gob politiek limburg
gob sittard geleen politiek
gob geleen
gob sittard
gob online
gob politiek geleen
politiek sittard geleen
gob politieke vereniging
gob sittard geleen
gob

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Vragen ex art. 43 R.v.O. inzake voortgang schaats- en zwemvoorzieningen.

Geachte voorzitter,

Op 14 december 2017 heeft de gemeenteraad van Sittard-Geleen een voorgenomen besluit genomen om op termijn één stedelijke voorziening op de huidige locatie van Glanerbrook  te realiseren en in te stemmen met het in het voorgenomen besluit verwoorde vervolgtraject.

Aan dit besluit is een beslispunt 3e toegevoegd aangaande de zwemvoorziening het Anker en de zwemvoorziening bij de Nieuwe Hateboer.

De documenten betrekking hebbende op dit besluit met toevoeging treft u als bijlagen aan bij deze brief.

De gob-fractie heeft de volgende vragen:

-Wat is de stand van zaken aangaande het in het voorgenomen besluit genoemde vervolgtraject?

-Welke acties zijn in deze in gang gezet zowel door de gemeente als door de exploitanten van alle drie locaties?

-Is er al iets bekend over de financiële steun die de provincie in deze wil verlenen?

-Bent u bereid ons periodiek te informeren over de stand van zaken van dit traject en met welke frequentie zal dit gaan plaatsvinden?

Ik verzoek u vriendelijk om beantwoording van deze brief binnen de in het RvO gestelde termijn van 30 dagen.

Bij voorbaat dank,

Met vriendelijke groet,

Raadslid GOB-fractie

Myra Wijnen
Kummenaedstraat 72
6165 BX Geleen
Tel: 06-20591828
Mail: raadslid.wijnen-verbruggen@sittard-Geleen.nl

Bijlagen:
Raadsbesluit getekend schaats- en zwemvoorziening
Wijziging raadsvoorstel Toekomst schaats- en zwemvoorzieningen