gob politiek geleen
gob sittard
gob geleen
gob politiek limburg
gob online
gob sittard geleen
gob politieke vereniging
gob sittard geleen politiek
politiek sittard geleen
gob

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Vragen ex art. 43 R.v.O. inzake “ongewenste ‘Reclame’ op school leidt tot meer ambulante Jeugdzorg”

Geachte voorzitter,

Recent is in de gemeente Pijnacker-Nootdorp geconstateerd dat zorgaanbieders spreekuren houden op scholen en gaven de ouders een min of meer voorgedrukte verwijzing mee, waarmee ze alleen nog maar even langs de huisarts hoeven. Met als gevolg een groei in ambulante jeugd-ggz en aanmerkelijk toenemende kosten voor de gemeente.

Blijkens reacties van betrokken beleidsmedewerkers in die gemeente, komt het veel voor dat zorgaanbieders ouders tijdens de spreekuren op scholen adviseren professionele hulp te zoeken. De ouders krijgen meteen een diagnose mee en het advies om voor de desbetreffende zorgaanbieder te kiezen. Daarmee moeten ze naar de huisarts. Er is sprake van dat ouders druk voelen om mee te gaan in de ‘aanbieding’ van de zorgverlener

Graag zouden wij als gob de volgende vragen, binnen de in het RvO gestelde termijn, beantwoord zien.

  1. Is bekend of deze werkwijze van zorgverleners in de gemeente Sittard-Geleen wordt gehanteerd en welke schaalgrootte deze ‘reclame’ voor ambulante jeugdzorg heeft ?
  2. Op welke wijze heeft de gemeente Sittard-Geleen onze scholen, huisartsen en wijkverpleging toegerust om weerstand te bieden aan deze gepush-te jeugdhulp aanvragen en hoe effectief is deze toerusting van deze eerste-lijn werkers ?
  3. Heeft de gemeente Sittard-Geleen via de inkoopcontracten gesecureerd dat deze werkwijze bij de door ons gecontracteerde zorgverleners niet wordt gebezigd ?

Zo niet: op welke wijze kan ervoor worden gezorgd dat deze ongewenste prikkels tot jeugdzorg in onze gemeente en partners in de gemeenschappelijke regeling ‘jeugdzorg Zuid-Limburg’ worden uitgebannen ?

Met vriendelijke groet,

Burgerraadslid gob fractie

Fred Vroomen

Bijlage