gob politiek limburg
gob geleen
politiek sittard geleen
gob online
gob sittard
gob sittard geleen
gob politiek geleen
gob sittard geleen politiek
gob politieke vereniging
gob

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Brief Art. 43 RvO inzake verkeerssituatie na reconstructie Graetheide.

Geachte voorzitter,

Na het openstellen van de Graetheide in Born ontvangen wij berichten van bewoners
dat er gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. De weg is met als doel gereconstrueerd
om de verkeerssnelheid om laag te brengen en de weg verkeersluwer te maken. Hierdoor
zou de “bekende” sluiproute ook minder aantrekkelijk moeten worden. Helaas constateren
wij dat er weer een sluiproute ontstaat bij filevorming op de A2. De fractie gob is zich ervan
bewust dat er een gewenningsfase is om de weggebruiker bewust te maken dat deze route
niet meer aantrekkelijk is als sluiproute.

Desondanks is ons als fractie gevraagd deze situatie bij de gemeente Sittard-Geleen aan te kaarten,
teneinde te bezien welke maatregelen in deze genomen kunnen worden, om hopelijk in de toekomst
de overlast te beperken en/of erger te voorkomen.

Als bijlage hebben wij enkele foto’s toegevoegd om het e.e.a. te verduidelijken.

Namens de gob-fractie hebben wij concreet de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de ontstane situatie na openstelling van de Graetheide?
2. Is het college bereid om de situatie te onderzoeken en waar nodig aanvullende maatregelen
te nemen om deze situatie te voorkomen?
3. Is het college bereid tot handhaven als niet bestemmingsvrachtverkeer gebruik maakt van
deze route?
4. Is het college het met ons eens dat de gemeente in een vroeg stadium deze situatie moet
bespreken met Rijkswaterstaat gezien de aankomende werkzaamheden ten aanzien van de
verbreding van de A2?

We ontvangen graag een antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,

Namens fractie gob
Cliff Verjans

Brief Art. 43 RvO inzake verkeerssituatie na reconstructie Graetheide.