gob geleen
gob sittard
gob sittard geleen politiek
gob politiek geleen
gob politiek limburg
gob sittard geleen
gob
gob politieke vereniging
politiek sittard geleen
gob online

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Brief ex art. 43 RvO inzake bouwplan voormalige schoollocatie Einighausen.

Geachte voorzitter,

Het dorpsplatform Einighausen en het dorpsplatform Guttecoven zijn al enige tijd met de gob fractie in gesprek betreffende leefbaarheid van de dorpskernen.  De leefbaarheid is o.a. gekoppeld aan het faciliteren van meer woningen in deze dorpskernen. De vraag naar meer woningen is nogmaals krachtig aangezet tijdens een Pleinsessie waarin beide dorpsplatformen hier zeer gepassioneerd over hebben gesproken.

We waren dan ook zeer verheugd om te vernemen dat de gemeente deze ambities deelt. Op basis van deze ambities heeft Mulleners Vastgoed een bouwplan ontwikkelt voor de locatie van de voormalige basisschool aan de Heistraat/Pastoor Bastinstraat.

De buurtbewoners zijn echter afgelopen maand geïnformeerd dat door de stijgende bouwkosten, oplopende tekorten aan grondstoffen en aanhoudende onzekerheden op dit gebied het bouwplan niet langer haalbaar is en Mulleners Vastgoed besloten heeft het bouwplan niet uit te voeren.

Dit is natuurlijk een zeer teleurstellende ontwikkeling.

De gob fractie maakt zich na dit bericht ernstig zorgen over het verdere verloop van

andere nog te realiseren woningenbouwplannen binnen onze gemeente, zeker gezien de

leefbaarheid in de dorpen.

Naar aanleiding hiervan heeft de gob-fractie een aantal vragen aan het college van B&W;

Vraag 1: Kunt u aangeven wanneer u bent geïnformeerd over deze beslissing van Mulleners Vastgoed.

Vraag 2: Welke partijen zijn van deze ontwikkeling op de hoogte gebracht en wanneer?

Vraag 3: Zijn er andere projectontwikkelaars benaderd om op deze plek een bouwplan te ontwikkelen?

Vraag 4: Wat zijn de concrete stappen die u gaat zetten om alsnog op deze plek woningen te realiseren?

Vraag 5: Kunt u de raad actief op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen omtrent deze bouwplannen?

Vraag 6: Hoe aannemelijk is het dat bij andere nog te realiseren bouwplannen in de dorpskernen zich hetzelfde probleem zal voor doen zoals nu in Einighausen het geval is?

Vraag 7: Wat is de strategie om de bouwplannen in de dorpskernen niet te laten stagneren?

We ontvangen graag een antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn.

 

Met vriendelijke groet,

Ingrid Knops-Verjans

Raadslid gob-fractie