gob sittard geleen politiek
politiek sittard geleen
gob online
gob sittard geleen
gob sittard
gob politieke vereniging
gob politiek geleen
gob politiek limburg
gob
gob geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

gob vraagt aandacht voor (verkeers)veiligheid Danikerbos.

 Onderwerp: brief ex art.43 RvO inzake (verkeers)veiligheid en overlast Danikerbos/Ten Eysden.

 Sittard-Geleen, 23 Mei 2021

Geachte voorzitter,

Verkeersveiligheid en veiligheid zijn voor gob belangrijke thema’ s en daarom vragen we extra aandacht voor de volgende situatie.

Er is sprake van een aanzienlijk toename van het aantal wandelaars van het toch al druk bezochte buitengebied bij Danikerbos.

Ten eerste wordt de manege Ten Eysden nog steeds drukbezocht, met weldra ook weer  wedstrijden in het weekend.

Ten tweede wordt er  in Juni  een restaurant/brasserie geopend, aan de rand van het Danikerbos.

Ten derde bezoeken jongeren in de avonduren veelvuldig de parkeerplaats Ten Eysden.

Dit alles leidt tot een toename van het aantal verkeersbewegingen van voetgangers, fietsers, scooters, auto’ s,  en eventueel vrachtauto’s die gaan bevoorraden. Die via de spoorwegovergang Ten Eysden rijden richting parkeerplaats en verder gaan.

Daarnaast wordt er door de direct omwonenden regelmatig overlast ervaren van jongeren, o.a. door het wegrijden met veel te hoge snelheden, afsteken van vuurwerk (oa vanuit glazen flessen met rondspringend glas tot gevolg), draaien van harde muziek, drugsgebruik en dealen.

Als gob-fractie hebben we daarom de volgende vragen:

1. Is het College het met ons eens dat de veiligheid en verkeersveiligheid op die plek, op korte termijn, dient te worden verbeterd?

2. Is het College bereid om te zoeken naar een oplossing om deze straat verkeersveiliger te maken?

3. Is het College bereid om te onderzoeken of verkeersdrempels vanaf de spoorwegovergang tot aan de parkeerplaats een oplossing kunnen bieden om de hoge snelheden af te remmen?

4. Is het College bereid om te kijken of de verlichting in de avond en nachtelijke uren voldoende is om de veiligheid te waarborgen van voetgangers en fietsers?

5. Is het College bereid om te kijken naar een oplossing, inzake het op drukke dagen veelvuldig parkeren in de bermen langs deze weg waardoor er gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan, wellicht door een eenzijdig parkeerverbod in te stellen?

6. Ten tijde van de lockdown hingen er camera’ s en was de overlast vele malen minder.

Is het college bereid om te bezien of het hangen van camera’ s bij de parkeerplaats mogelijk is?

We zien uw antwoorden graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet

Raadslid gob-fractie

Myra Wijnen