gob geleen
gob
gob online
gob politieke vereniging
gob politiek limburg
gob sittard geleen
gob sittard geleen politiek
politiek sittard geleen
gob politiek geleen
gob sittard

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Vervolgvragen namens de fractie gob inzake glasvezel.

Sittard, 17 mei 2021

Briefnr: YS2117 inzake glasvezel

Beste heer Verheijen,

Op 9 februari j.l.  heeft het college antwoorden gegeven op mijn vragen met betrekking tot de mogelijke aanleg van glasvezel in Sittard-Geleen.

Het college heeft daarin aangegeven in overleg te zijn met een aantal partijen over de voorwaarden waaronder werkzaamheden in onze grond mogen worden uitgevoerd.

Wij krijgen veel signalen van inwoners dat  verschillende aanbieders gestart zijn met gesprekken met verenigingen en inwoners, ook worden er informatieavonden georganiseerd. Hierdoor ontstaat bij inwoners de indruk dat er overeenstemming is met een of meerdere partijen.

Daarom heb ik de volgende vragen:

1.  Is er inmiddels overeenstemming met een of meer partijen over de aanleg van glasvezel in Sittard-Geleen?

2.  Is cq zijn deze partij(en) voornemens het hele grondgebied van glasvezel te voorzien?

3.  Welke afspraken zijn gemaakt over het waarborgen van de kwaliteit van de openbare ruimte?

4.  Indien er nog geen overstemming is, wat is dan de stand van zaken met betrekking tot de besprekingen?

Ik zie graag uw beantwoording tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Yvonne Salvino