gob politieke vereniging
gob sittard
gob geleen
gob online
politiek sittard geleen
gob politiek limburg
gob politiek geleen
gob sittard geleen politiek
gob
gob sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

gob vraagt om gentlemens agreement voormalig gemeentehuis Geleen.

Sittard-Geleen, 10 juli 2020

Onderwerp:    brief ex art. 43 RvO inzake “gentlemen’s agreement” bij verkoop voormalig gemeentehuis Markt 1 te Geleen.

Geachte voorzitter,

Naar we begrepen hebben vinden er opnieuw onderhandelingen plaats inzake de voorgenomen verkoop van het voormalige gemeentehuis Markt 1 te Geleen.

Zoals algemeen bekend draagt de politieke groepering gob de diverse verenigingen / vrijwilligersorganisaties een warm hart toe.

Zo ook de organisatie van de MP-feesten, die zoals bekend als vrijwilligersorganisatie het toonaangevende evenement in de binnenstad van Geleen realiseert.

In de gevel van het voormalige gemeentehuis van Geleen bevindt zich een afbeelding van de patroon heilige Marcellinus en Petrus. Deze afbeelding maakt een belangrijk deel uit van het in het centrum van Geleen beeldbepaalde gemeentehuis en dit willen we graag voor onze gemeente behouden.

Ook weten we dat het de grote wens van de organisatie van de MP-feesten is om tijdens de MP-feesten aan de gevel van het voormalige gemeentehuis de Marcellinus en Petrus vlag te laten wapperen.

Hierbij vragen we of het College bereid is zich maximaal in te spannen om met de nieuwe eigenaar van het voormalige gemeentehuis via een “gentleman’s agreement” aan te gaan en daarin vast te leggen:

-dat in de gevel de aanwezige afbeelding van Marcellinus en Petrus ter plaatse behouden blijft;

-dat het tijdens de MP-feesten wordt toegestaan dat aan de gevel van het voormalige gemeentehuis te Geleen de Marcellinus en Petrus vlag mag wapperen, zijnde een vlag waar veel mensen binnen onze gemeente trots op zijn.

We hopen binnen de gebruikelijke termijn van 30 dagen omtrent uw bereidheid te vernemen en daarna vervolgens zo spoedig mogelijk over het resultaat te worden geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Raadslid gob fractie

Jos Vroemen