gob politiek geleen
gob sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob politiek limburg
gob online
gob politieke vereniging
gob geleen
gob sittard
politiek sittard geleen
gob

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Onduidelijkheden over ontwikkelingen Het Klaverblad in Einighausen.

Sittard-Geleen, 30 juni 2021


Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake toekomst gemeenschapshuis ’t Klaverblad

Geachte voorzitter,

De toekomst van gemeenschapsaccommodaties is belangrijk voor alle wijken en dorpen in onze gemeente. Het accommodatiebeleid heeft hier een enorme impact op. gob heeft de ontwikkelingen op het gebied van het accommodatiebeleid altijd kritisch gevolgd.  Naar aanleiding van de discussie over het accommodatiebeleid afgelopen december is afgesproken dat de gemeente verder in gesprek gaat met alle betrokkenen (accommodatiebeheerders en gebruikers) en daar waar de gemeente en betrokkenen er niet uitkomen komt de gemeenteraad, per cluster, in positie om de knoop door te hakken.

De gemeenteraad heeft in de afgelopen jaren de kaders voor het accommodatiebeleid vastgesteld en zelfs aangescherpt. Op basis van deze kaders is het college aan de slag gegaan.

Momenteel ligt er een verzoek van Basisschool de Leeuwerik voor extra klaslokalen. Na een gesprek met een vertegenwoordiging van basisschool de Leeuwerik is duidelijk geworden dat de nood en de urgentie hoog is.

Over de toekomst van de gemeenschapsaccommodaties in het cluster Guttecoven, Einighausen en Limbricht zou de gemeenteraad (indien nodig) in een later stadium nog in positie worden gebracht, echter momenteel ligt er toch al een voorstel voor dat invloed heeft op de toekomst van de gemeenschapsaccommodatie in Einighausen.

Vanuit signalen uit de gemeenschap in Einighausen is gebleken dat er weinig draagvlak is voor een beperking van de mogelijkheden in de gemeenschapsaccommodatie Einighausen, draagvlak is voor gob belangrijk, zeker in dossiers die van invloed zijn op de leefbaarheid in wijken en kernen.

We hebben naar aanleiding hiervan een aantal vragen aan het college van B&W;

  1. Kan het college aangeven waarom er t.a.v. Einighausen, vooruitgelopen wordt op de nadere besluitvorming over gemeenschapsaccommodaties/ontmoetingsplekken in het hele cluster Einighausen, Guttecoven en Limbricht?
  2. Hoe kan het college motiveren dat het alternatief plan waar de school en Het Klaverblad het over eens waren en dus draagvlak voor is, van hand is gewezen?
  3. Is het waar dat er ambtelijke overeenstemming was over dat alternatieve plan?
  4. Is het college het met ons eens dat NIET onder multifunctioneel gebruik wordt verstaan dat verschillende gebruikers de activiteiten van elkaar kunnen verstoren door tijdens een activiteit van een andere gebruiker dezelfde ruimte te betreden als doorgang?
  5. Door Het Klaverblad is aangegeven dat de nieuw geplande opslagruimte weliswaar qua m2 hetzelfde is, maar door de L-vorm aanzienlijk minder functioneel te gebruiken is. Wat is de mening van het college over de functionaliteit van deze opslagruimte?
  6. Wat dient te worden verstaan onder een ontmoetingsruimte als bedoeld in het accommodatiebeleid en welke oppervlakte en functionaliteit wordt daaraan toegekend?
  7. Is er al meer zicht op een subsidieregeling voor ontmoetingsruimten?

   We ontvangen graag een antwoord op de vragen vóór de ronde van 8 juli 2021.

Met vriendelijke groet,

Fractievoorzitter gob Yvonne Salvino         

Raadslid gob Marcel Claessens