gob sittard geleen politiek
gob online
gob geleen
gob politiek limburg
gob politiek geleen
gob sittard geleen
politiek sittard geleen
gob politieke vereniging
gob
gob sittard

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Financiële tekorten bij verbreding A2.

Sittard-Geleen, 10 december 2021


Onderwerp: brief ex art. 43 RvO Financiële tekorten bij verbreding A2

Geachte voorzitter,

In De Limburger van 10 december 2021 staat een artikel over een miljoenentekort bij de verbreding van de A2; ‘Boosheid en zorgen na plots afblazen ondertekenen contract A2’. In het artikel staat onder andere het volgende;

 ‘Een tekort van ‘enkele miljoenen’ voor de verbreding van de A2 tussen Geleen en Echt was de reden dat het ondertekenen van een overeenkomst – een formaliteit – vorige week werd geannuleerd.’

gob heeft de ontwikkelingen rondom de verbreding van de A2 altijd nauwgezet gevolgd, economische ontwikkeling en leefbaarheid zijn voor gob twee belangrijke pijlers. De verbreding moet uiteindelijk een verbetering zijn voor de leefbaarheid in de omringende kernen en ook gedurende de realisatie van het project moet er gezorgd worden voor een maximale beperking van de overlast. Er spelen hier ook andere belangen, een goede doorstroom is van belang voor de economie en zal de verkeersveiligheid ten goede komen.

gob heeft naar aanleiding van het krantenartikel een aantal vragen aan het college van B&W:

1). Is het College van B&W op de hoogte gesteld door Rijkswaterstaat inzake de miljoenentekorten in het project verbreding A2 Kerensheide – Het Vonderen?

2). Waar komen de tekorten ineens vandaan? Met andere woorden wat maakt dat het project ineens miljoenen euro’s duurder blijkt te zijn?

3). Wat zijn de verwachtingen van het College van B&W inzake de termijn van realisatie van het project?

4). Volgens ons zijn er twee mogelijkheden om de tekorten van van het A2 project te dekken.

1. bezuinigingsmaatregelen nemen binnen de het project

2. extra middelen vragen aan het Rijk

Indien scenario 1 het geval zou zijn dan vreest gob dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid. Mocht scenario 2 het geval zijn dan zal dit ongetwijfeld vertraging opleveren van de realisatie van het project. Beide scenario’s zijn niet wenselijk, de leefbaarheid mag niet ten koste gaan van het financiële tekort en vertraging is ook niet wenselijk. Hoe kijkt het College van B&W hier tegenaan en is het College van B&W bereid zich sterk te maken voor de leefbaarheid van de omwonenden?

We ontvangen graag een antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,

Marcel Claessens

Raadslid gob-fractie