gob online
gob geleen
gob
gob politiek limburg
gob politiek geleen
gob sittard
gob sittard geleen
politiek sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob politieke vereniging

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Hoe zou de acute zorg er in de toekomst uit kunnen zien.

brief ex art. 43 RvO inzake “Houtskoolschets VWS Acute Ziekenhuis Zorg”


Geachte voorzitter,


Het ministerie VWS heeft recent de “Houtskoolschets Acute Zorg” voor internet consultatie gepubliceerd. Deze internet consultatie termijn sluit 1 november a.s..

Deze “houtskoolschets acute zorg” is een discussiestuk over de nieuwe inrichting en bekostiging van het acute zorglandschap. In dit stuk wordt beschreven hoe de acute zorg er in de toekomst uit zou kunnen zien. De internetconsultatie input op dit stuk zal gebruikt worden om de vernieuwde inrichting van de acute zorg verder vorm te geven.


Directeuren van regionale ziekenhuizen maken zich inmiddels grote zorgen over het voortbestaan van de regionale zorg, en met name de spoedeisende zorg. Zo sprak Directeur Inge de Wit van het Sint Jans Gasthuis in Weert in het programma Spraakmakers op NPO Radio 1 verleden week haar zorgen uit: “Als de plannen doorgaan, zou een patiënt in de toekomst niet in het lokale ziekenhuis geholpen kunnen worden, maar worden doorverwezen naar een plaats als Eindhoven of Maastricht. Dat zijn lange afstanden”.

Inmiddels hebben burgemeesters van 28 gemeenten met een regionaal ziekenhuis een brief ondertekend waarin zij hun grote zorgen uiten over het voortbestaan van de regionale zorg. Vooral nu de druk op de zorg door corona groter wordt, is dat een gevaarlijke ontwikkeling, vinden zij. De brief is door burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk namens zijn
collega’s opgesteld naar aanleiding van de zogeheten Houtskoolschets.

Gelet op de grote betekenis van het hebben van zorgvoorzieningen in de directe omgeving van Sittard-Geleen waarin een veelvoud aan BRZO industriële activiteiten plaatsvindt met bijkomende risico is de fractie gob van mening dat het hebben van een SEH en dus een hoogwaardige acute zorg voorziening in Sittard-Geelen van eminent belang is.
De fractie gob dringt daarom ook aan op een stevige inbreng vanuit onze contreien in deze discussie en internet consultatie.

  1. Is B&W bekend met bovengenoemde internet consultatie ‘houtskoolschets acute zorg’ en is B&W voornemens om de mening van Sittard-Geleen c.q. Westelijke Mijnstreek een inbreng in deze consultatie te doen ?
  2. Deelt B&W onze stelling dat behoud van SEH’s in de onmiddellijke omgeving noodzakelijk is gelet op de nabijheid van BRZO bedrijven (Bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen; het betreft bedrijven die met veel gevaarlijke stoffen werken).
  3. Is B&W in casu de burgemeester voornemens om het voorbeeld van de 28 collega burgemeesters te volgen en in een gezamenlijke actie de zorgen in deze over te brengen aan VWS ?
  4. De geboortezorg van Zuyderland is enkele jaren geleden geconcentreerd in Heerlen. Staat deze goede geboortezorg op de tocht door verdere centralisatie in Maastricht of Eindhoven?
  5. Is B&W met ons van mening dat we ons als raad en B&W moeten gaan inzetten om het huidige hoge niveau van spoedeisende hulp Zuyderland Sittard-Geleen moeten behouden, door een gepaste inbreng via de internetconsultatie en de andere regionale gremia die hiervoor in aanmerking komen ?

We hopen in deze zo spoedig mogelijk een reactie van u te ontvangen. Tevens overwegen we ter zake een motie vreemd aan de orde van de dag in te dienen.

Met vriendelijke groet,


Burgerraadslid gob-fractie, Fred Vroomen

Raadslid/fractie voorzitter gob, Yvonne Salvino