gob politiek limburg
gob online
gob geleen
gob sittard
gob sittard geleen politiek
gob politiek geleen
politiek sittard geleen
gob
gob politieke vereniging
gob sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Technische Veiligheids Commissie en de Veiligheid op Krawinkel en Lindenheuvel.

Sittard-Geleen, 12 november 2021

Onderwerp: brief ex art. 43 Betekenis voor de veiligheid in Krawinkel en Lindenheuvel?

Geachte voorzitter,

De vragen in deze brief gaan vooral om de veiligheid van de inwoners van Krawinkel en Lindenheuvel.

Heden werden we via een mededeling van de Deputé aan Provinciale Staten geattendeerd op het rapport van de TVC (Technische Veiligheids Commissie) “Veiligheid in Samenwerking “ met als sub-titel: “kader voor een veilige ontwikkeling van Chemelot en haar omgeving”

We zijn verheugd dat de TVC een stevige aanzet en invulling heeft kunnen geven aan door de Ongevallen Raad opgedragen “Bovenwettelijke voorzieningen Chemelot Industrial Park en Chemelot Campus”.

Aangaande het rapport heeft de gob- fractie de volgende vragen:

 • Op welke termijn mogen we de behandeling van dit belangrijke rapport in de gemeente raad verwachten?;
 • noopt de samenhang met de Strategische Beleidsvisie Chemelot die in December in de raad wordt besproken tot een gelijktijdige behandeling ?
 • In het rapport worden een aantal vragen en uitwerkopdrachten bij de gemeente Sittard-Geleen gelegd. In welke termijn en op welke wijze zal invulling worden gegeven aan deze opdrachten/aanbevelingen ?
 • Op welke wijze en wanneer brengt B&W de gemeenteraad in positie aangaande deze aanbevelingen en de uitwerking daarvan?
 • In het rapport wordt nadrukkelijk aanbevolen om kantoren en andere niet-direct fabrieksgebonden activiteiten uit de zgn. ‘zone 0’ te verplaatsen naar buiten toe of zelfs buiten Chemelot. Zullen of kunnen deze activiteiten richting, of zelfs ín het centrum van Geleen geplaatst worden ?
 • Zijn er condities te stellen aan waar de activiteiten in de gemeente(n) zullen of moeten ‘landen’ ?
 • Op de bijgeleverde kaarten is een grote zone zichtbaar ‘ gifwolk maatwerk aandachtsgebied’. Deze zone beslaat driekwart van de gemeente Sittard-Geleen. Is het College bereid de betekenis van deze maatwerk zonering in lekentaal uit te leggen en met name wat dit voor de bevolking in het aangeduide gebied betekent. Is er reden tot zorg ?
 • Wat is het verschil met de theoretische Safeti 8.2 gifwolk gele zone ?
 • De wijken Krawinkel en Lindenheuvel worden geraakt door de maatwerkzones explosie en brandgevaar. Betekent dit dat deze maatwerk zoneringen beperkingen gaat opleggen inzake toegelaten bewoningsdichtheid, bewoningsvormen en gebruiksdoelen ?
 • Het toestaan van kleinere appartementen voor bijvoorbeeld, kortstondige bewoning, seizoen werkers en arbeidsmigranten betekent een dichtere bevolkingsdichtheid in de bestaande eengezinswoningen. Deelt het College deze mening?
 • Op welke wijze gaat de gemeente en/of de provincie de resultaten van dit rapport kenbaar maken aan de inwoners van de wijken in alle aangeduide maatwerkzones ?

Veiligheid op de site van Chemelot, is zeer belangrijk en gemeentelijk gezien is veiligheid voor de omgeving, met name voor de in de directe omgeving wonende inwoners van Krawinkel en Lindenheuvel zeer belangrijk.

We verzoeken u in deze een reactie van u te ontvangen, binnen de daarvoor gestelde termijn art 43.

Met vriendelijke groet,

burgerraadslid gob-fractie
Fred Vroomen
Sittard-Geleen