gob politieke vereniging
gob politiek geleen
gob sittard geleen politiek
gob politiek limburg
gob online
gob sittard
gob geleen
politiek sittard geleen
gob sittard geleen
gob

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Behoefte ontmoetingsplekken jongeren.

Geachte voorzitter,

Op 19 maart jongstleden stond in De Limburger een artikel over Café Bloem: Café Bloem in Sittard omgetoverd tot een restaurant: poloshirts maken plaats voor overhemden. Uit dit artikel blijkt dat er een uitgaansgelegenheid minder is in onze gemeente hetgeen tot de nodige reacties heeft geleid van jongeren op social media. Ze betreuren het dat er weer een uitgaansgelegenheid minder is.

Ook binnen de gob fractie is dit item aan de orde geweest. Recent heeft JONGK (de jongerenadviesraad van Sittard-Geleen, Stein, Beek en Beekdaelen) een rapport aangeboden aan het college van B&W van Sittard-Geleen. In dit rapport staan de bevindingen van de Pizzacampagne, een uitgebreide enquête onder jongeren. Hierin wordt onder andere de vraag gesteld aan jongeren of het uitgaans-aanbod in onze gemeente het aantrekkelijk maakt om in onze gemeente te wonen. Het merendeel van de respondenten geeft aan dat dit niet het geval is.

Er blijkt dus te weinig/geen aantrekkelijk aanbod te zijn voor jongeren om elkaar te ontmoeten. 

Vroeger had je in vrijwel elke wijk, dorp of stad wel een plek waar jongeren terecht konden, echter de laatste jaren zijn die plekken er steeds minder. Zowel voor de doelgroep tot 18 jaar alsook de doelgroep vanaf 18 jaar. Voor elk van deze doelgroepen zou het wenselijk zijn om hen de mogelijkheid te bieden elkaar te ontmoeten.

Anderzijds zien we ook een aantal positieve ontwikkelingen in sommige wijken, dorpen en stadscentra van onze gemeente. Er zijn groepen jongeren die zelf activiteiten organiseren voor hun eigen wijk, dorp of stad. Zo heb je bijvoorbeeld in Buchten “de Poete” en in Obbicht “Verenigt in de kern”. Jongeren die vanuit hun enthousiasme mooie activiteiten weten te ontplooien. Hetgeen de samenhorigheid in een wijk, dorp of stad kan bevorderen.

De gob fractie hecht veel waarde aan ontmoetingsplekken voor jongeren en aan de leefbaarheid in wijk, dorp en stad.

De gob fractie heeft dan ook naar aanleiding hiervan een aantal vragen aan het college:

  1. Herkent het college zich in de bevinding van de jongeren dat er onvoldoende mogelijkheden zijn voor jongeren om elkaar te ontmoeten? Indien nee, waarom niet?
  2. Is het college bereid om op korte termijn in gesprek te gaan met jongeren, om te bezien welke behoefte er bestaat onder jongeren omtrent ontmoetingsmogelijkheden/uitgaansgelegenheden? Indien nee, waarom niet?
  3. Is het college bereid om daar waar mogelijk dergelijke ontmoetingsplekken te realiseren dan wel te subsidiëren?
  4. Is het college bereid om te onderzoeken of er, binnen bestaande middelen, middelen beschikbaar kunnen worden gesteld om activiteiten die worden georganiseerd voor jongeren in wijken, dorpen en stadscentra te ondersteunen. Het kan ook steun in materiele zin zijn. Indien nee, waarom niet.

We ontvangen graag een antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,

Raadsleden gob-fractie Marcel Claessens & Roy Breidenbach