gob
gob sittard
gob sittard geleen
gob politiek limburg
politiek sittard geleen
gob politiek geleen
gob politieke vereniging
gob online
gob sittard geleen politiek
gob geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Wij zetten vraagtekens bij opkopen woningen in Lindenheuvel voor arbeidsmigranten.

Sittard-Geleen, 25 november 2021

Onderwerp: brief ex art. 43 “Zelfbewoning”

Geachte Hr. Verheijen

Op steeds meer plaatsen worden woningen opgekocht door grote en kleine investeerders. Deze investeerders kopen woningen op om deze vervolgen weer te verhuren. Hierdoor wordt de markt voor de verkoop van huizen nog krapper dan deze al is. Een toename van het ‘kopen voor verhuur’ en ‘kopen voor speculatie’ betekent dat voor starters interessante koopwoningen aantoonbaar uit de bestaande koopvoorraad verdwijnen. Hierdoor stijgen ook de woonlasten van starters omdat de lokale woningprijzen en huurprijzen opgedreven worden. Starters kunnen vaak niet concurreren met kapitaalkrachtige grootbeleggers, die kunnen kopen met het oog op rendement bij verhuur of verkoop, waardoor een woning voor starters en middeninkomens niet of minder bereikbaar wordt. Vanuit de samenleving bereiken ons signalen dat zich dat in onze stad ook al aan het afspelen is. Bijvoorbeeld de nieuwbouw woningen op de burgemeester Lemmensstraat te Lindenheuvel welke allemaal opgekocht zijn door een investeerder en meteen verhuurd aan een bureau dat arbeidsmigranten inzet op de arbeidsmarkt. Ook horen wij dat ditzelfde gebeurt met bestaande woningen. Deze worden opgekocht en onderverdeeld in appartementen en vervolgens weer verhuurd. Aangaande deze informatie stellen wij de volgende vragen:

  • Is het college bekend met deze problematiek?
  • Heeft het college inzichtelijk op welke schaal dit gebeurt in onze gemeente?
  • In diverse gemeenten is een zelfbewoningsplicht ingesteld. Is het college bereid om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van zelfbewoningsplicht in de breedte van de woningmarkt?

Geachte voorzitter,

Met vriendelijke groet,

Raadslid gob-fractie   Roy Breidenbach