gob politiek geleen
gob politiek limburg
gob politieke vereniging
gob geleen
gob sittard geleen politiek
politiek sittard geleen
gob
gob sittard geleen
gob sittard
gob online

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Onveilige verkeerssituatie in dorpskernen. Zijn er oplossingen. Fractievoorzitter Yvonne Salvino stelde hier vragen over.

Schriftelijke vragen ex art 43 RvO inzake verkeersveiligheid

Geachte mevrouw Salvino,

In uw brief van 19 september 2020, inzake de verkeersveiligheid in Limbricht, Guttecoven en Einighausen, meldt u een aantal bevindingen van bewoners en stelt u vervolgens een drietal vragen over een aantal wegen in deze dorpskernen.

U geeft aan dat op een aantal wegen fiets- en/of voetpaden ontbreken en dat de snelheid van het gemotoriseerd verkeer te hoog is en in de avonduren sprake is van geluidsoverlast.

In deze brief treft u onze antwoorden op uw vragen aan.

Vraag 1
Het is niet nieuw dat op de Provincialeweg te Limbricht veel te hard wordt gereden.
N.a.v. eerdere klachten werd hierop door de gemeente al de nodige actie ondernomen.
Zo is er op de hoek bij het Italiaans restaurant een oversteekplaats met verkeerslicht en er zijn er al eens snelheidsmeters geplaatst.
Toch blijft dit een weg waar veel te hard gereden wordt. Overdag is dit zeer gevaarlijk in verband met de overstekende kinderen en ouderen. In de avond en nacht wordt deze weg vaak gebruikt als racebaan met het nodige geluidsoverlast als gevolg.
Ondanks dat er dus al maatregelen zijn genomen blijven we klachten van inwoners ontvangen.

De Provincialeweg in Limbricht is de toegangsweg voor diverse dorpskernen richting Sittard. Deze weg heeft een belangrijke doorstromingsfunctie en er geldt een maximum snelheid van 50 km/uur.

In 2019 hebben wij hier de snelheid gemeten en hieruit blijkt dat de gemiddelde snelheid acceptabel is (85% van het totale verkeer rijdt 50 km/uur).

De uitschieters die zich met name in de avond en nacht voordoen zijn alleen tegen te gaan door handhaving. Dit is echter complex aangezien deze weggebruiker dan op heterdaad moet worden betrapt. De politie heeft helaas niet de capaciteit om langdurig, op één locatie, te controleren.
Permanente handhaving is mogelijk met een flitspaal. Plaatsing van een flitspaal is echter een verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie en die hanteren daarbij het Beleidskader Flitspalen uit 2015 waarbij aan een aantal voorwaarden (scores) moet worden voldaan op het gebied van snelheidsovertredingen in combinatie met een minimaal aantal ongevallen, al dan niet met letsel of doden.
Daar voldoet deze plek niet aan.

Op een dergelijke weg zijn vrijliggende fietspaden gewenst. Ook is het wenselijk ter hoogte van de oversteekplaatsen voor voetgangers middengeleiders (rustpunten) toe te passen. Dit is door het totale profiel van de weg helaas niet te realiseren. Derhalve is gekozen voor aanliggende fietssuggestiestroken. Dit zijn stroken die aangeven dat hier gefietst wordt echter mag hier wel op worden
geparkeerd.

Vraag 2
Ook over de Veeweg tussen Limbricht en Einighausen krijgen we in toenemende mate opmerkingen van wandelaars. Op de Veeweg tussen Limbricht en Einighausen ontbreekt namelijk een stuk trottoir.
Lopend aan de zijde van de boerenbond, is er eerst een stukje trottoir, vervolgens moeten de voetgangers de rijweg op en daarna is er weer een stukje trottoir.
Aan de andere zijde van de weg, waar nieuwe huizen zijn gebouwd, houdt op enig moment ook het trottoir op en is de voetganger genoodzaakt tot aan het kapelletje op de rijbaan te lopen. Wij zijn ervan op de hoogte dat beginspraak is opgestart m.b.t. de Everstraat en Veeweg. Wij verzoeken u dan ook deze wens voor de aanleg van een trottoir in de plannen mee te nemen.

Zoals u zelf aangeeft zijn wij gestart met het project Everstraat/Veeweg te
Einighausen. In de uitwerking van het ontwerp nemen we de wens van de
bewoners om een voetpad aan te leggen, mee. Om een voetpad te kunnen
realiseren, moet er grond aangekocht worden. Het is nog niet duidelijk of dat gaat lukken.

Vraag 3
Verder krijgen wij ook regelmatig reacties over de weg tussen Bornerweg te Limbricht en de Beukeboomseweg, te Guttecoven. Aldaar is in geheel geen trottoir en fietspad aanwezig en dienen de voetgangers over de rijbaan te lopen. Ook voor fietsers is dit absoluut geen veilige weg.

Op de Beukeboomseweg tussen de Bornerweg en de komgrens van Guttecoven is het snelheidsregime 60 km/uur (buiten bebouwde kom). Bij dergelijke wegen zijn geen fietspaden voorzien. Het realiseren van een apart voetpad en/of fietspad ter plaatse van de Beukenboomsweg is verkeerskundig gezien ook niet mogelijk.

De intensiteiten van het langzaam verkeer maar ook het gemotoriseerde verkeer zijn overigens laag te noemen. Desgewenst kunnen voetgangers en fietsers een andere route kiezen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen