gob politiek limburg
gob online
politiek sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob politieke vereniging
gob sittard
gob
gob geleen
gob sittard geleen
gob politiek geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

art. 43 RvO inzake zeer slechte bereikbaarheid BSGW en super onduidelijke betalingsverzoeken

Geachte voorzitter,

Vanwege het Coronavirus heeft BSGW uitstel van betaling gegeven, maar inmiddels zijn er door BSGW per brief betalingsverzoeken verzonden die echt onduidelijk zijn en vragen opleveren bij diverse verenigingen.

In de brief betreffende het verzoek om betaling staat vermeld:  In het overzicht hierboven staat aangegeven welke aanslagen u via automatische incasso betaald.. De andere openstaande bedragen moet u zelf betalen voor 31 juli 2020. U kunt het bedrag betalen op  rekeningnummer enz.

In het overzicht staat in de kolom het openstaande bedrag vermeld en in de kolom staat niets vermeld. De betreffende verenigingen hebben voor alle inhoudingen machtiging voor automatische betaling af gegeven. Uit de brief van BSGW blijkt niet duidelijk of nu wel of niet de vermelde bedragen automatisch worden geïncasseerd, dan wel dat zelf de bedragen dienen te worden overgemaakt. Vervolgens is telefonisch een poging gedaan om hier duidelijkheid over te verkrijgen, maar het antwoordapparaat meldt dat de wachttijd 13 minuten is.

Dan maar een e-mail sturen lijkt de oplossing, maar helaas, nergens een e-mailadres te vinden. Na een hele serie veel gestelde vragen, staat ergens een vermelding dat wil je digitaal contact krijgen met BSGW, dan moet je inloggen.

Een particulier  kan inloggen via zijn digiD nummer, maar voor een vereniging is  dit helemaal niet zo eenvoudig, want dan moet je eerst een inlognummer aanvragen.

Wij constateren dat de dienstverlening van BSGW,  verricht namens onder andere gemeente Sittard-Geleen,  en dus door onze inwoners wordt betaald, duidelijk te wensen overlaat.

Ons verzoek aan het College is,  of zij bereid is deze kwestie in het overleg met BSGW bespreekbaar te maken en ons te berichten welke oplossingen in deze kwestie gekozen zullen worden?

Wij hopen op een spoedig actie uwerzijds en beantwoorden van onze vragen binnen de gebruikelijke termijn van 30 dagen.

Met vriendelijke groet,

Fractievoorzitter gob fractie

Yvonne Salvino