gob politiek limburg
gob geleen
gob sittard geleen
gob
gob online
gob sittard
gob sittard geleen politiek
politiek sittard geleen
gob politieke vereniging
gob politiek geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Het incident met het longtail avation vliegtuig baart ons zorgen. En niet alleen bij ons…..

Sittard-Geleen, 23 februari 2021
Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake “Incident met Longtail Avation Vliegtuig”


Geachte voorzitter,
Zaterdag 20 Februari j.l. verloor een Boeing 747 van de vliegmaatschappij Longtail Aviation boven Meerssen diverse onderdelen, waarbij een tweetal personen licht gewond raakte.

Gelet op de ontstane onrust, niet alleen in Meerssen, maar ook bij inwoners van Sittard-Geleen die onder de aanvliegroute wonen heeft dit gevoelens van onrust veroorzaakt en waren aanleiding om signalen af te geven naar de gob-raadsfractie.

Deze signalen werden nog versterkt doordat 22 februari een vrijwel identiek incident in Denver plaatsvond, waarbij ook daar onderdelen in een woonwijk onder de aanvliegroute belandden. Dit was aanleiding voor de Amerikaanse luchtvaart inspectie om het vliegen met dergelijke vliegtuigen tot nader order te verbieden.
Tevens is ons kenbaar gemaakt dat bewoners het incident in de nabijheid van grote chemisch industriële installaties als verontrustend ervaren.
De onrust bij de inwoners werd tevens versterkt doordat zij niet op zeer korte termijn van gemeentelijke zijde werden geïnformeerd.

Graag zouden wij als gob-fractie de volgende vragen beantwoord zien:

  1. Bent u reeds op de hoogte van het feitenrelaas betreffende dit specifieke incident ? Zo niet: wanneer verwacht u op de hoogte gesteld te worden m.b.t. het feitenrelaas en daarin beschreven risico’s voor de bewoners en omgeving ?In hoeverre acht u het voorstelbaar dat een soortgelijk incident bij opstijgen in
  2. noordelijke richting van Sittard-Geleen of dalen uit de richting Sittard-Geleen zich kan voordoen ? Wat is het huidige risico profiel en in hoeverre dient het risico-profiel n.a.v. dit incident bijgesteld te worden ?
  3. Het is bekend dat alleen vliegveld MAA als enige vliegveld in Nederland nog open is voor dit soort oudere toestellen. Op welke wijze kan de gemeente Sittard-Geleen bewerkstelligen dat MAA gelijkgetrokken wordt met de andere vliegvelden in Nederland waardoor dit soort vliegtuigen MAA niet meer kunnen aandoen en veiligheids- en milieurisico’s niet meer aan de orde zijn ?
  4. Op welke wijze denkt u de ontstane onrust gevoelens bij de bewoners in Sittard-Geleen te kunnen wegnemen, middels voorlichting of op andere wijze ?
  5. Is het College met ons van mening dat de inwoners door de gemeente op zeer korte termijn nader geïnformeerd hadden kunnen worden als de door de gob-fractie voorgestelde “Gemeentelijke communicatie-app SG” beschikbaar zou zijn geweest?
  6. In hoeverre is het noodzakelijk om de recente MKBA van van Geel aan te vullen door de toevoeging van een risicoparagraaf ? Op welke wijze kan de gemeente deze bijstelling bepleiten bij het bevoegde gezag ?

We hopen in deze zo spoedig mogelijk een reactie van u te ontvangen binnen de daarvoor gestelde termijn.


Met vriendelijke groet,
Burgerraadslid gob-fractie
Fred Vroomen
Sittard-Geleen