politiek sittard geleen
gob politiek limburg
gob sittard geleen
gob online
gob geleen
gob politieke vereniging
gob sittard geleen politiek
gob sittard
gob politiek geleen
gob

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Programma SAMEN!

Sittard-Geleen, 20 september 2022

Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake deelname ‘Programma SAMEN!’

Geachte voorzitter,

Een belangrijk element in de toekomstvisie 2030 en de daaraan gekoppelde ontwikkelpaden is
de kracht van de samenleving benutten. Samen optrekken om mooie resultaten te bereiken.
In de samenleving zijn al tal van mooie initiatieven in wijken en buurten ontplooid, al dan niet
met behulp van gemeente en/of andere partijen. Een initiatief opstarten is één, maar ervoor
zorgen dat een initiatief doorgaat en/of doorgroeit is vaak iets waar geen ondersteuning voor
beschikbaar is.
Het is dus van belang de kracht van onze inwoners te versterken en te ondersteunen.

Het VSB-fonds heeft samen met andere fondsen en de VNG een programma voor versterking van
bewonersinitiatieven gelanceerd.

In ‘Programma SAMEN!’ slaan het VSB-fonds, Oranje Fonds, Stichting DOEN en VNG twee jaar
lang de handen ineen met bewoners en gemeenten om nieuwe wegen te bewandelen en
samen meer mogelijk te maken. Het “programma SAMEN!” is een interactief programma
waarin ruimte wordt gemaakt voor bestaande bewonersinitiatieven om door te gaan en/of
door te groeien. Zowel financieel als in het samenwerken met de gemeente en fondsen, op een
manier die recht doet aan de kracht van bewoners.

Startende bewonersinitiatieven worden op allerlei manieren ondersteund, door zowel
gemeenten als door veel fondsen. Er zijn ontzettend veel prachtige voorbeelden in heel
Nederland. Maar als bewoners eenmaal actief zijn en verder willen na de opstartfase, dan blijkt
het duurzaam samenwerken met gemeenten en fondsen complex.

De initiatiefnemers van het programma willen zoeken naar manieren waardoor
maatschappelijke initiatieven duurzamer worden, zodat zij blijvende betekenis hebben in de
samenleving. Het programmastart in november 2022 en biedt ruimte aan zes deelnemende
locaties. Bewonersinitiatieven en gemeenten kunnen zich gezamenlijk aanmelden voor het
Programma Samen, dat helpt met financiering, kennis en netwerk.

Meer informatie is te vinden en aanmelden kan via programmasamen.nl Aanmelden kan tot en
met 30 oktober 2022.

gob is een voorstander van de verduurzaming van maatschappelijke initiatieven en de
ondersteuning hiervan en heeft dan ook naar aanleiding hiervan een aantal vragen aan het
college van B&W;

1. Is het college bekend met het ‘Programma SAMEN!’?
2. Is het college bereid te onderzoeken of deelname aan het ‘Programma SAMEN!’ mogelijk
is? Indien nee, waarom niet?
3. Zowel gemeenten als bewonersinitiatieven kunnen zich aanmelden, is het college bereid
om het ‘Programma SAMEN!’ onder de aandacht te brengen van de bewonersinitiatieven in
onze gemeente en al dan niet gezamenlijk met deze initiatieven zich aan te melden? Indien
nee, waarom niet?

We ontvangen graag een antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,

Raadslid gob-fractie
Marcel Claessens

Art. 43 RvO gob Deelname ‘Programma SAMEN!’