gob
gob online
politiek sittard geleen
gob politiek geleen
gob politieke vereniging
gob politiek limburg
gob geleen
gob sittard geleen politiek
gob sittard
gob sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Antwoord art. 43 brief Deelname ‘Programma Samen!’

Sittard-Geleen, 19 oktober 2022
VERZONDEN 2 i OKT. 2022

Geachte heer Claessens,

Op 21 september 2022 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex artikel 43 RvO
inzake deelname ‘Programma SAMEN!’. In uw brief vraagt u aandacht voor het
‘Programma SAMEN!’ waarin ondersteuning wordt geboden voor bestaande
bewonersinitiatieven om door te gaan en/of door te groeien. Dit programma betreft een
samenwerking tussen VSB-fonds, Oranje Fonds, Stichting DOEN en VNG.
Hieronder treft u onze antwoorden op uw vragen aan.

Vraag 1
Is het college bekend met het ‘Programma SAMEN!’??

Het college is op de hoogte van het ‘Programma SAMEN!’
Het programma is toegelicht aan initiatiefnemers van een bewonersinitiatief in de
wijk Limbrichterveld, als onderdeel van het Ontwikkelpad Sittard West.

Vraag 2
Is het college bereid te onderzoeken of deelname aan het ‘Programma SAMEN!’
mogelijk is? Indien nee, waarom niet?

Het college is graag bereid te onderzoeken of deelname aan het ‘Programma
SAMEN’ mogelijk is voor bewonersinitiatieven in Sittard-Geleen.

Vraag 3
Zowel gemeenten als bewonersinitiatieven kunnen zich aanmelden, is het college bereid
om het ‘Programma SAMEN!’ onder de aandacht te brengen van de
bewonersinitiatieven in onze gemeente en al dan niet gezamenlijk met deze initiatieven
zich aan te melden? Indien nee, waarom niet?

Het college brengt het ‘Programma SAMEN!’ graag onder de aandacht bij
bewonersinitiatieven. Dit gebeurt via de stadsdeelmanagers alsmede via de
kwartiermakers van de ontwikkelpaden. Indien interesse voor deelname aan het
programma bij bewonersinitiatieven wordt geconstateerd, zal -al dan niet
gezamenlijk-aanmelding bij het programma plaatsvinden.

Hoogachtend
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

02 Brief aan M Claessens GOB iz deelname Programma -Samen-getekendNN