gob
gob online
gob sittard geleen
gob sittard
gob sittard geleen politiek
gob geleen
gob politiek geleen
gob politiek limburg
gob politieke vereniging
politiek sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Peuterspeelzaal Biebelebons hoort in Limbricht. Ja toch?

Sittard-Geleen,  3 december 2020

Onderwerp:    brief ex art. 43 RvO inzake voorgenomen verhuizing Peuterspeelzaal

Biebelebons van Limbricht naar Hoogveld

Geachte voorzitter,

Ons bereikte het bericht van een aantal ouders aangaande de voorgenomen verhuizing van Peuterspeelzaal Biebelebons, van de basisschool te Limbricht naar Hoogveld, vanwege ruimtegebrek in de school te Limbricht.

Biebelebons werd eerder vanwege ruimtegebrek in de school, tijdelijk in de gymzaal gevestigd. Ten behoeve van beweeglessen dient deze gymzaap per januari weer beschikbaar te zijn voor de basisschool.

Door de voorgenomen verhuizing naar Hoogveld dreigt voor de ouders met kinderen op de basisschool en kinderen op de Biebelebons, een onwenselijke situatie te ontstaan.  Zeker gezien de brede school gedachte, want ook voor- en naschoolse opvang  is gevestigd  in de basisschool in Limbricht, is de oplossing die nu voorligt, alles behalve acceptabel. Daarnaast is op de tijdstippen dat tussen Limbricht en Hoogveld gependeld moet worden, filevorming, keer op keer het geval. Er is veel verkeer naar de schoolcomplexen DaCapo en Trevianum. En niet te vergeten het werkverkeer, vrachtwagen- en bedrijfsbusjesverkeer naar en van het aanliggend bedrijventerrein.

Volgens de ouders is al 1,5 jaar bekend dat er ruimtegebrek is. Vorig schooljaar heeft een kleuterklas (groep 1 en 2) les gehad op de gang. Dit jaar zijn ze verhuisd naar de peuterspeelzaal. En zit de peuterspeelzaal dus in de gymzaal.  Deze situatie zou tot de herfstvakantie voortduren, waarna een definitieve oplossing zou komen, een toezegging die  volgens de ouders niet wordt nagekomen.

Eind november 2020 werden de ouders onverwacht geconfronteerd met een onacceptabele tijdelijke oplossing van een verhuizing naar Hoogveld.

De ouders bereikte de niet formeel bevestigde informatie dat door het schoolbestuur in augustus 2020 een vergunning werd aangevraagd voor het plaatsen van een noodunit voor de peuterspeelzaal, maar deze aanvraag zou naar verluid weer zijn ingetrokken. De noodunit was nu net een oplossing voor de ouders en hun kinderen.

Het plaatsen van een noodunit wordt thans kennelijk als een niet als haalbare oplossing gezien, omdat de vergunning niet geregeld is, zegt het bestuur.

We hebben als gob fractie de volgende vragen:

  1. Bent u het met de ouders eens dat een tijdelijke verhuizing naar Hoogveld voor de ouders geen redelijke oplossing is?
  2. Als dan in deze de vergunningaanvraag een probleem is, dan vragen we ons af, -we kennen in Nederland vele gedoogsituaties-, of het in het kader van het algemeen belang mogelijk is, om het plaatsen van de noodunit in afwachting van de definitieve vergunning als gedoogsituatie toe te staan, zodat plaatsing van de noodunit in begin januari 2021 mogelijk is?
  3. In het kader van de brede school gedachte, zou een oplossing met een noodunit, voor dit moment, ons inziens en de ouders, de beste oplossing zijn.  De voor- en naschoolse opvang is niet voor niets, ook in de basisschool te Limbricht gevestigd. Deelt u deze mening?
  4. Is het College bereid om op korte termijn met de betrokken partijen in overleg te treden,  teneinde te komen tot een betere oplossing dan de thans aangekondigde verhuizing naar Hoogveld?
  5. Is het College bereid om middelen beschikbaar te stellen, om tot een oplossing te komen?

In afwachting van uw spoedige berichten, verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

namens fractie gob

Yvonne Salvino