gob sittard geleen politiek
gob
gob sittard
gob politiek geleen
gob geleen
gob politiek limburg
gob sittard geleen
gob online
gob politieke vereniging
politiek sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Brief ex art. 43 RvO over Hulpverleners bij evenementen en festivals

Sittard-Geleen, 31 maart 2023

Onderwerp: brief ex art. 43 RvO over Hulpverleners bij evenementen en festivals

Geachte voorzitter,

Het is (alweer) bijna april en met het voorjaar staan ook weer de nodige prachtige evenementen en festivals in onze gemeente voor de deur. Evenementen en festivals waar veel mensen van binnen en buiten onze gemeente van genieten. Evenementen en festivals zorgen voor ontmoetingen, plezier en verbinding en hebben dan ook een groot belang. Evenementen worden soms door professionele partijen, maar vaak ook door vrijwilligers georganiseerd.

Bij het organiseren van evenementen en festivals komt veel kijken: regels waar aan moet worden voldaan, vergunningen die moeten worden aangevraagd etc. Bij veel evenementen en festivals is het ook nodig dat er Bedrijfshulpverleners en/of EHBO’ers aanwezig zijn. In 2022 zijn de regels voor evenementen aangescherpt door introductie van de evenementennorm Nederland. Zo moeten EHBO’ers over meer competenties beschikken en moeten zij maandelijks op herhalingsles. Ook moeten EHBO’ers met minimaal twee personen werken, waardoor inzet van nog meer mensen nodig is bij een evenement of festival. Verder is er (ook) bij de EHBO’ers sprake van vergrijzing en heeft corona ertoe geleid dat er de afgelopen twee jaar minder nieuwe mensen zijn opgeleid.

De vraag is of er genoeg gekwalificeerde EHBO’ers beschikbaar zijn of dat de evenementen en festivals onder druk komen te staan. Een recent voorbeeld van een evenement dat afgelast is vanwege gebrek aan vrijwilligers – en naar wij hebben vernomen ook een gebrek aan EHBO’ers – is de City Run in Roermond. De gob-fractie wil graag de organisaties van de evenementen en de festivals die onze gemeente kleur geven ondersteunen en voorkomen dat evenementen of festivals nu of in de toekomst niet kunnen doorgaan door een gebrek aan hulpverleners.

De gob-fractie heeft daarom de volgende vragen aan het college:

1. Is het College bekend met de aanscherping van de nieuwe evenementennorm?
2. Is het College bekend met de terugloop in goed opgeleide EHBO’ers die beschikbaar zijn voor evenementen en festivals?
3. Zijn Bedrijfshulpverleners voldoende gekwalificeerd om aan de evenementennorm te voldoen?
4. Is het College bereid om bij de EHBO-verenigingen in de gemeente Sittard-Geleen te inventariseren hoeveel hulpverleners er beschikbaar zijn voor evenementen en festivals?
5. Is het College bereid om, bijvoorbeeld in samenwerking met de GHOR GGD, een onderzoek te doen
naar de mogelijkheden om het aantal beschikbare hulpverleners voor evenementen en festivals op
pijl te brengen en te houden in relatie tot het voldoen aan de evenementennorm?
6. Is het College bereid dit onderwerp onder de aandacht te brengen bij de VNG?
7. Is samenwerking met EHBO-verenigingen in de regio/buurgemeentes voorstelbaar?
8. Ziet het College (anderszins) mogelijkheden om organisaties van evenementen en festivals te
ondersteunen op het gebied van het beschikbaar zijn of stellen van hulpverleners?

We ontvangen graag een antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,
Phil Boonen
Raadslid gob-fractie

Brief ex art. 43 RvO over Hulpverleners bij evenementen en festivals