gob politiek geleen
gob sittard
gob sittard geleen politiek
gob
gob politiek limburg
gob sittard geleen
gob politieke vereniging
gob online
politiek sittard geleen
gob geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Europese Subsidies

 Geachte voorzitter, 

Gelet op de recente successen die geboekt worden ten aanzien van verwerven van Europese subsidies voor projecten in Parkstad (project Super Local) en Maastricht (UM) heeft de fractie gob de volgende vragen: 

1. Hoe groot is het aandeel verworven Europese subsidies toe te rekenen aan projecten en activiteiten in de gemeente Sittard-Geleen in de jaren 2017 en 2018. 

2. Welke initiatieven in Sittard-Geleen lopen er, welke passen bij een van de Europese subsidie soorten LIFE, EUROStars, Erasmus+, AMIF, EEE-F, EASI, Horizon2020, Interreg A, Interreg B of een van de andere 200 Europese Subsidie soorten ? 

3. Is de gemeente Sittard-Geleen van plan om zich aan te sluiten bij het Provinciale virtuele loket ‘Europese Subsidies’ ? 

4. Ontplooit de gemeente Sittard-Geleen activiteiten en initiatieven om met behulp van Europese subsidie het MKB en anderen te helpen bij de ontwikkeling van projecten en activiteiten. Zo niet: waarom niet en welke overwegingen zijn er om niet te participeren/helpen in de activiteiten ? 

5. Overweegt de gemeente Sittard-Geleen, gelet op de sterk groeiende positie van Sittard-Geleen in de logistieke sector (Born Barge Terminal); diverse grote overslag en grootschalige storage faciliteiten; VDL; Chemelot; kruispunt van spoorwegen; knooppunt en controle punt van talloze pijpleidingen Rotterdam/Antwerpen/Ruhrgebied en autowegen), om innovatie subsidies te verwerven om de bekendheid, gebruik en efficiency van deze logistieke voorziening samen te smeden tot één ge-advanceerde logistic hub op het balkon van Europa ? 

6. Overweegt de gemeente Sittard-Geleen gelet op de uiterst vooruitgeschoven positie op “Automotive” en ‘Chemelot European Chemsite’ om het onderwijs in onze gemeente en regio te bewegen geholpen door subsidies beter te laten aansluiten op deze mainstream activiteiten ? 

Met vriendelijke groet, 

Burgerraadslid gob fractie Fred Vroomen
Fractievoorzitter gob fractie Yvonne Salvino