gob geleen
gob sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob sittard
gob politieke vereniging
gob politiek limburg
gob politiek geleen
politiek sittard geleen
gob online
gob

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Raadslid Jos Vroemen stelde vragen aan het college inzake een traditie in Geleen.

Geachte heer Vroemen,

In antwoord op uw vragen ex artikel 43 RvO , inzake “gentleman’s agreement” bij verkoop voormalig gemeentehuis Markt 1 te Geleen, kunnen wij u als volgt berichten.
Vraag 1
Is het College bereid zich maximaal in te spannen om met de nieuwe eigenaar van het voormalige gemeentehuis via een gentleman’s agreement vast te leggen dat de in de gevel aanwezige afbeelding van Marcellinus en Petrus, ter plaatse behouden blijft
Ja, wij spannen ons maximaal in om in de koopovereenkomst op te nemen dat de nieuwe eigenaar de in de gevel aanwezige afbeelding van Marcellinus en Petrus moet gedogen en in stand moet houden. Het voormalige gemeentehuis Markt 1 Geleen is aangemerkt als gemeentelijk monument, waarbij het exterieur van de bouwmassa beschermd is, dat geeft ook bescherming aan de gevelsteen van Marcellinus en Petrus.
Vraag 2
Is het College bereid zich maximaal in te spannen om met de nieuwe eigenaar van het voormalige gemeentehuis via een gentleman’s agreement vast te leggen dat het tijdens de MP-feesten wordt toegestaan dat aan de gevel van het voormalige gemeentehuis te Geleen de Marcellinus en Petrus vlag mag wapperen, zijnde een vlag waar veel mensen binnen onze gemeente trots op zijn.
Ja, wij spannen ons maximaal in om te onderzoeken of het mogelijk is om in de koopovereenkomst op te nemen dat de nieuwe eigenaar tijdens de MP-feesten dient te gedogen dat de Marcellinus en Petrus vlag zal worden gehesen op devlaggenmast op het dak van het gebouw.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen