gob geleen
gob politiek geleen
politiek sittard geleen
gob online
gob politieke vereniging
gob sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob politiek limburg
gob sittard
gob

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Vragen ex art. 43 R.v.O. inzake invoering Veldnorm voor Evenementen

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Sittard – Geleen                  

          Dhr. Drs. G.J.M. Cox

          Postbus 18

          6130 AA Sittard

Onderwerp: Vragen ex art. 43 R.v.O. inzake invoering Veldnorm voor Evenementen

Geachte voorzitter,

Op 1 maart 2019 a.s. zal de Veldnorm Evenementenzorg gepubliceerd worden.

In deze Veldnorm (VNEZ) staan de randvoorwaarden voor goede evenementen zorg omschreven en worden de noodzakelijke bevoegd- en bekwaamheden van evenementenzorg verleners (EHBO, BHV en Zorgprofessionals) vastgelegd.

De VNEZ legt de eisen vast welke waaraan eerste hulp en medische zorg op evenementen dient te voldoen en hoe deze georganiseerd dient te zijn.

Graag zouden wij als gob de volgende vragen m.b.t. de invoering van deze veldnorm beantwoord zien.

  1. Is de gemeente direct of indirect betrokken geweest bij het opstellen van deze veldnorm?
  2. Op welke wijze zal de gemeente Sittar-Geleen deze veldnorm voor Evenementen introduceren en communiceren naar belanghebbenden c.q. organisatoren van evenementen?
  3. Is de VNEZ onderdeel van de Gemeentelijke evenement vergunningen van evenementen die vanaf 1 maart 2019 gepland zijn?

Zo niet: hoe gaat de gemeente alsnog zorgdragen dat de VNEZ deel gaat uitmaken van Gemeentelijke evenement vergunningen?

Ik verzoek u vriendelijk om beantwoording van deze brief binnen de in het RvO gestelde termijn van 30 dagen.


Met vriendelijke groet,

Burgerraadslid gob fractie

Fred Vroomen

Mail: burgerlid.vroomen@sittard-geleen.nl