gob politieke vereniging
politiek sittard geleen
gob
gob sittard geleen politiek
gob politiek limburg
gob online
gob sittard
gob politiek geleen
gob sittard geleen
gob geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Oplossingen voor voetpad Rozenlaan te Geleen, op verzoek van Roy Breidenbach

Geachte heer Breidenbach,
In uw brief van 20 oktober 2020, inzake de Rozenlaan in Geleen, meldt u een aantal bevindingen en stelt u vervolgens een drietal vragen.
U geeft aan dat op de kruisingen van de Rozenlaan met de Hyacinthenlaan en de Bosweg sprake is van een onoverzichtelijke situatie en dat op een gedeelte van de Rozenlaan een voetpad ontbreekt.
U geeft tevens aan dat de Rozenlaan gerenoveerd gaat worden. Het gedeelte van de Rozenlaan, tussen de Bosweg en Rozenlaan huisnummer 62, valt echter niet binnen de projectgrens.
In deze brief treft u onze antwoorden op uw vragen aan.


Vraag 1
Zijn er concrete oplossingen om beide splitsingen overzichtelijker en veiliger te maken?
Wij den ken dan bijvoorbeeld aan het plaatsten van spiegels.

Wij hebben buiten de situatie bekeken en zijn van mening dat verkeersspiegels hier niet noodzakelijk zijn. Zolang het groen in de nabijheid van de kruisingen goed wordt onderhouden en weggebruikers met gepaste snelheid de kruisingen naderen is hier geen sprake van een onoverzichtelijke situatie. Wei zijn wij van mening dat er op het wegvak tussen de Bosweg en de bocht ter hoogte van Rozenlaan huisnummer 62 een snelheidsremmer wenselijk is. Wij zullen binnen het project Rozenlaan/Gladiolensingel voorstellen om ter hoogte van de Hyacinthenlaan een plateau aan te leggen.

Vraag 2
Is het College bereid om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het voetpad door te trekken richting de splitsing met de Bosweg? Een en ander tot aan de oversteek richting het park.

Wij zullen onderzoeken of er tussen de bomenrij en het hekwerk van de
sportvelden/scouting een half verhard voetpad te realiseren is. Dit omdat het betreffende gedeelte van de Rozenlaan gebruikt wordt door kinderen die naar de verschillende accommodaties moeten en dit de verbinding is richting Hof van Limburg.

Vraag 3
Is het College bereid om eventuele andere adequate maatregelen te onderzoeken teneinde de veiligheid en overzichtelijkheid weer te kunnen garanderen ?

Zie antwoord 1 en 2.


Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,