politiek sittard geleen
gob politiek limburg
gob
gob sittard
gob geleen
gob politieke vereniging
gob online
gob sittard geleen
gob politiek geleen
gob sittard geleen politiek

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Verkeersveiligheid van de Spaubeeklaan kan relatief snel worden uitgevoerd.

Geachte mevrouw Wijnen

Op 3 maart 2021 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex. 43 RvO over de verkeersveiligheid Spaubeeklaan – Biesenweg. U geeft aan dat het aantal voetgangers en fietsers vanuit de Spaubeeklaan richting de Biesenweg sterk toeneemt en dat de verkeersveiligheid onder druk staat. Hieronder treft u onze antwoorden aan.

Vraag 1
Is het College het met ons eens dat de verkeersveiligheid voor overstekende
voetgangers en fietsers op die plek, op korte termijn dient te worden verbeterd ?

Ja, de verbetering van de oversteekbaarheid van de Spaubeeklaan kan relatief snel worden uitgevoerd.

Vraag 2
Is het College bereid om te zoeken naar een oplossing om oversteekplaats
Spaubeeklaan/Biesenweg veiliger te maken ?

Ja, zie antwoord 1.

Vraag 3
Is het College bereid bij het zoeken naar een oplossing in de afwegingen mee te nemen, de ideeën van de dorpsraad van Sweikhuizen om een verlicht waarschuwingsbord te plaatsen, dat geactiveerd kan worden door een drukknop voor fietsers en voetgangers of de Spaubeeklaan van een middengeleider te voorzien, zodat in twee stappen kan worden overgestoken ?

Ja, wij zullen alle mogelijkheden bekijken. Bij de opdracht voor het maken van een ontwerp is er aandacht voor de mogelijkheden om de snelheid ter hoogte van de kruising met de Biesenweg terug te brengen naar 50 km/uur, het plaatsen van middengeleiders en een 50 km/uur plateau.

Vraag 4
Is het College bereid om te kijken of de snelheid op de Spaubeeklaan gereduceerd kan worden, dan wel met fysieke voorzieningen snelheid remmende kunnen worden aangebracht ?

Ja, zie antwoord 3.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,