gob sittard
gob online
gob
gob geleen
gob politiek limburg
gob sittard geleen
gob politiek geleen
gob politieke vereniging
politiek sittard geleen
gob sittard geleen politiek

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Antwoorden vanuit het college inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Geachte heer Claessens,
Op 10 september jl. hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex. artikel 43 RvO over
het Programma Aanpak Stikstof (PAS). U heeft vragen gesteld naar aanleiding van de
uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op woensdag 29
mei 2019 inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de mogelijke gevolgen van
deze uitspraak voor bedrijven en instanties binnen de gemeente Sittard-Geleen.