gob geleen
gob politieke vereniging
gob online
gob sittard geleen politiek
politiek sittard geleen
gob sittard
gob politiek geleen
gob politiek limburg
gob
gob sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Werken bij VDL Nedcar: straks ook nog?

Het College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Sittard-Geleen
Postbus 18
6130 AA Sittard


Sittard-Geleen, 21 oktober 2020


Betreft: vragen ex artikel 43 RvO inzake VDL Nedcar


Geacht College,


De berichten over het beëindigen van de autoproductie binnen VDL Nedcar door opdrachtgever BMW in 2023 baart de gemeenteraad van Sittard-Geleen grote zorgen. Het heeft naar verwachting stevige gevolgen voor de werkgelegenheid in deze regio en we vragen ons af of daarmee de geplande uitbreiding van VDL Nedcar op de lange baan wordt geschoven.
De huidige automarkt is grillig en VDL Nedcar wist daar telkens een weg in te vinden in het verleden maar met de huidige onzekere tijden door de coronacrisis en de terugloop van de verkoop van auto’s begrijpen wij dat het voor VDL Nedcar extra moeilijk gaat worden om nieuwe opdrachtgevers te vinden.
De gemeenteraad van Sittard-Geleen roept daarom het College van B&W op om, net zoals dat in het verleden ook altijd is gedaan, samen met de Gedeputeerde Staten van Limburg, met het kabinet en met alle van belang zijnde partners mee te denken met VDL Nedcar om er alles aan te doen om de autoproductie in Born te laten voortbestaan. We denken dan bijvoorbeeld aan het bemiddelen in het contact met andere autofabrikanten en het promoten van de fabriek in Born.


De fracties van de gemeenteraad hebben enkele vragen aan het College van B&W:

  1. Gaan de uitbreidingsplannen van VDL volgens planning door of worden die plannen nu deze situatie zich voordoet voorlopig uitgesteld?
  2. Is het College van B&W bereid om samen met de Gedeputeerde Staten van Limburg, het kabinet en alle van belang zijnde partners op zoek te gaan naar een oplossing? Zijn eerdergenoemde ook bereid te bemiddelen in het contact met eventuele andere buitenlandse autoproducenten c.q. potentiële klanten?
  3. De vorige keer is er een taskforce benoemd waarin Rijk, Provincie en gemeente zitting hadden. Dat lijkt ons ook voor nu een goede aanpak.
    Diverse lagen van de overheid die samenwerken, wel of niet aangevuld met VDL NedCar en wellicht nog ondernemers waarvoor VDL van belang is en ook inwoners en een afvaardiging namens de werknemers. Als we ook onderwijs toevoegen (voor hen is dit ook belangrijk) dan is er sprake van een quatro helix samenwerking van overheid, ondernemers, onderwijs en burgers. Staat het College hiervoor open?
  4. Welke consequenties heeft dit besluit van BMW voor het eerder afschalen van de productie? Wat betekent dit voor de medewerkers die in de flexibele schil zitten? Is het participatiebedrijf op grote aantallen werkbemiddeling en eventuele omscholing voorbereid?
  5. Hoeveel werknemers uit Sittard-Geleen betreft het en wat zijn de financiële consequenties voor de gemeente indien er geen vervangende werkgelegenheid wordt gevonden?

Graag zien wij uw antwoord binnen de gestelde termijn tegemoet.

Hoogachtend,
Nancy Kaufmann (Stadspartij)
Yvonne Salvino (gob)
Patrick Brouwers (CDA)
Math de Loo (Groen Links)
Thijs Klaassen (PVV)
Phil Boonen (DNA)
Bert Kamphuis (D66)
Tom Baars (PvdA)
Frans van Montfoort (VVD)
Hugo Kamps (50 plus)
Jack Renet (SPA)
Angelique Fredrix-Pilon (fractie Fredrix)
Sergio Klein (fractie Klein)