gob
gob politiek limburg
gob sittard
gob politieke vereniging
politiek sittard geleen
gob online
gob geleen
gob politiek geleen
gob sittard geleen
gob sittard geleen politiek

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

De Spaanse Haof / De wijk als (t)huis, in Geleen Zuid…. wat kan er concreet afgesproken worden?

Geleen, 20 augustus 2020

Briefnummer: IT202012

Betreft: art. 43 inzake stand van zaken Who Cares prijswinnend project De wijk als (t)huis, incl het Spaanse Haof

Geachte voorzitter,

‘Voor de wijk Geleen-Zuid en Kluis neemt de vergrijzing en ontgroening toe. Er is een overschot aan portiek-etage flats zonder lift en galerijflats. Deze zijn niet geschikt te maken voor de groeiende groep ouderen die langer thuis blijft wonen. Er is in Geleen-Zuid een te kort aan zorggeschikte, kleine en betaalbare woningen. De openbare ruimte is niet geschikt voor ouderen want hun mobiliteit neemt af, het gehoor en zicht gaan achteruit, reactiesnelheid verslechterd.’

(een passage van de website de wijk als (t)huis.)

De wijk als (t)huis is het plan van Houben Architectuur voor de wijk Geleen-Zuid en Kluis dat de prijsvraag Who Cares (van landelijke, provinciale en lokale overheden) heeft gewonnen.

In dit plan staat een woonhoeve (De Spaanse Haof) centraal tussen twee zorgcentra en het winkelcentrum. De hoeve biedt een veilige omgeving, mensen wonen zelfstandig maar niet alleen. Mensen met en zonder zorgvraag, jong en oud, die iets voor elkaar kunnen betekenen in een goede balans. De individuele woningen liggen rondom een centrale hof, met moestuin en terrasjes. Zelfstandig wonen, maar ook zoveel mogelijk delen. Het is een integraal plan waar alle facetten van wonen, zorg, recreëren, burgerparticipatie, duurzaamheid en groenvoorziening bij elkaar komen.

Het plan is destijds ontwikkeld in het kader van de herstructurering Geleen Zuid en Kluis, waarin naast de gemeente o.a. ook de woningbouwvereniging ZoWonen participeert. Alle betrokken partijen hebben toen de inspanningsbelofte gedaan het plan te gaan realiseren.

Inge Krebaum, voorzitter van de bewonersgroep Geleen Zuid zag in dit project een geweldige kans voor de inwoners van Geleen Zuid, maar omschrijft dit project als een project dat louter vertraging kent sinds de prijs in 2017 gewonnen is.

Het plan voor De Spaanse Haof is vorig jaar doorberekend en haalbaar gebleken. En er zijn inmiddels al vele gegadigden, die zich gemeld hebben, als toekomstige bewoner van deze woonvorm. 

Daarnaast heeft Hélène Houben als architect altijd aangegeven dat Geleen Zuid als uitgangspunt is genomen, maar dat deze woonvorm op elke vrij te ontwikkelen locatie kan worden ingevuld. Het biedt dus ook mogelijkheden om dit op meer plaatsen in onze gemeente te realiseren. Om dit voor elkaar te krijgen is er door de gemeente een projectleider aangesteld. Allemaal prachtige randvoorwaarden en toch lijkt het dat er geen schot in de zaak komt.
Het kan toch niet de bedoeling zijn dat wij als gemeente een prachtige project starten, er tijd en geld in stoppen en er dan niets meer mee doen.

Als gob hebben wij dan ook de volgende vragen aan u:

1) Bent u bekend met het project De wijk als (t)huis dat in 2017 de prijsvraag van Who Cares gewonnen heeft?

En zo ja, kunt u aangeven wat de huidige status van dit project is?

2) Kunt u aangeven hoe de ontwikkelingen lopen rondom de Spaanse Haof, dat onderdeel is van het project De wijk als (t)huis?

3) Kunt u aangeven waarom dit prijswinnend plan ‘op de plank’ blijft liggen terwijl er veel behoefte aan is bij bewoners, het plan heel goed past in de wijk Geleen Zuid, het haalbaarheidsonderzoek gedaan is en dit plan eventueel ook nog op andere plekken in onze gemeente toegepast kan worden?

4) Kunt u aangeven hoe woningbouwvereniging ZoWonen dit plan denkt in te passen in de herontwikkeling van Geleen Zuid?

5) Welke concrete afspraken en tijdspad kunnen er gemaakt worden met de betrokkenen/bewoners?

Ik verzoek u vriendelijk om binnen de gestelde termijn te reageren.

Met vriendelijke groeten,

Ivo Tillie

raadslid gob