gob sittard
politiek sittard geleen
gob politiek limburg
gob
gob online
gob politiek geleen
gob geleen
gob sittard geleen
gob politieke vereniging
gob sittard geleen politiek

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Brief ex art. 43 RvO inzake mobiliteit en leefbaarheid.

Sittard-Geleen, 13 maart 2023

Brief ex art. 43 RvO inzake mobiliteit en leefbaarheid

Geachte voorzitter,

Het kan niemand zijn ontgaan dat er de laatste paar weken met enige regelmaat artikelen
in de krant hebben gestaan met als thema het openbaar vervoer of beter gezegd het
verdwijnen van het openbaar vervoer. Veertien dorpen in Limburg zijn sinds 2018 hun
laatste bushalte verloren zo luidt het in ‘de Limburger’ van 27 februari (art. Peter Heesen).
De Plusbus wordt als mooi alternatief in onze gemeente omarmd, een voorziening opgezet
door een betrokken ondernemer van onze Gemeente Sittard-Geleen en gedragen door
vrijwilligers.

In onze gemeente is het helaas zo dat er in bepaalde wijken geen openbaar vervoer meer
aanwezig is. Denk bijvoorbeeld aan Broeksittard, de buslijn werd hier jaren geleden
geschrapt omdat het geen houdbare situatie was aangezien de bus bekogeld werd met
stenen en het voor een onveilige situatie zorgde voor de chauffeur en de reizigers. Echter
de wijk is helemaal op de schop gegaan afgelopen jaren en er is nu dan ook een heel nieuwe
situatie ontstaan. De flats zijn verdwenen en er zijn huisjes gekomen waar ook veel oudere
bewoners nu met veel plezier wonen. Er zijn in deze wijk heel veel inwoners die graag
gebruik zouden maken van het openbaar vervoer, vaak zijn het ouderen die geen auto meer
kunnen of willen rijden, maar denk ook aan mensen die geen rijbewijs hebben omdat ze
hiervoor geen financiële middelen hebben. De buslijn zoals deze ooit was, via de Jan
Steenstraat naar de kerk in Broeksittard, is nu zeker een mooie optie en gezien de
leefbaarheid zelfs een must in onze ogen.

Daarnaast zijn er in de Gemeente Sittard-Geleen bushaltes langs grote wegen, een
voorbeeld is aan de Bornerweg. Inwoners van Guttecoven moeten 10 minuten lopen langs
een weg waar geen voetpad en zelfs geen fietspad aanwezig is, auto’s razen voorbij met 60
km per uur, overdag maar ook in de ochtend en avond als het donker is. Het zijn vaak
jongeren die gebruik moeten maken van deze halte om via het station hun reis te vervolgen
om naar school of stage te gaan.
De landelijke partijen hebben nu in het licht van de Provinciale Statenverkiezingen dit
thema hoog op de agenda staan, omdat ze inzien dat mobiliteit natuurlijk geen doel is maar
een middel voor een bloeiende economie, een inclusieve samenleving en bovenal belangrijk
voor de leefbaarheid in dorp en stad. Ook gob denkt daar zo over.

De gob fractie maakt zich ernstig zorgen over het verdere verloop van deze ontwikkeling in
de toekomst.

Naar aanleiding hiervan heeft de gob-fractie een aantal vragen aan het college van B&W;

Vraag 1: Ziet u de noodzaak voor openbaar vervoer als gevolg van de gewijzigde
omstandigheden in Stadbroek en Broeksittard ook?

Vraag 2: Wilt u hierover in gesprek gaan met de provincie als concessiehouder?

Vraag 3: Vindt u ook dat de mobiliteit in Sittard-Geleen kan verbeteren door een
aanpassing van de bus routes?

Vraag 4: Is er contact geweest met de provincie en/of aanbieder van het openbaar vervoer
om de situatie in de Gemeente Sittard-Geleen te evalueren?

Vraag 5: Bent u bereid te onderzoeken hoe de (veilige) bereikbaarheid van haltes langs
grote wegen vanuit dorpskernen (zoals de halte Bornerweg) verbeterd kan worden?
We ontvangen graag een antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,
Ingrid Knops-Verjans
Raadslid gob-fractie

Brief ex art. 43 RvO inzake mobiliteit en leefbaarheid