gob politiek geleen
gob geleen
gob online
gob
gob sittard
politiek sittard geleen
gob sittard geleen
gob politiek limburg
gob sittard geleen politiek
gob politieke vereniging

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Overlast parkeerplaats Driepoelpad-Ecrevissestraat Geleen.

Sittard-Geleen, 1 juli 2021

Geachte voorzitter,

Mijn art.43 d.dd 23 Mei 2021 inzake problemen elders in Geleen, was aanleiding voor andere
inwoners van Geleen om mij inzake hun problematiek te benaderen.

Het betreft de aanwonenden van de parkeerplaats Driepoelpad/Ecrevissestraat te Geleen, die zich
allen herkennen in de problemen en toenemende overlast, zoals beschreven is in bijgevoegde
handtekeningenbrief.

De kwestie speelt al vanaf 2012 en de omwonenden zijn al vanaf 2017 met de gemeente hierover in
gesprek.

Hierna een opsomming van wat ze de afgelopen jaren zoal hebben meegemaakt:

-Storten huisvuil, restanten lachgas, hennepkwekerijen en grofvuil (bankstellen, matrassen, bouwen
snoeiafval enz.);

-Wegscheurende auto’ s, die regelmatig tegen het verkeer inrijden (vanaf Spaubeeklaan) met alle
mogelijke gevolgen van dien (denk aan spelende kinderen);

-Pogingen tot inbraak bij diverse woningen;

-Spuiten van Graffiti op de muren van de omwonenden;

-In brand gestoken personenauto;

-Harde muziek vanuit auto’ s op de parkeerplaats tot in de vroege uurtjes;

-Het verhandelen van verdovende middelen;

-In Februari 2017 werd door een 6 jarige jongen een pijpbom aangetroffen in een achtertuin en deze
is door de specialisten van de politie Maastricht verwijderd. Dit was voor de omwonenden de
welbekende druppel;

-De gemeente heeft medio 2017, na een gesprek met omwonenden, lantaarnpalen geplaatst;

-In 2019, als gevolg van aanhoudende problemen en uitblijven van maatregelen, hebben de
omwonenden zelf geïnvesteerd in professionele CCTV camera’ s en waarschuwingsborden
‘cameratoezicht’ geplaatst. Puur ter afschrikking;

-Het dumpen van afval is hierna wel iets afgenomen maar de overige problemen niet;

-Ook na alle meldingen bij de gemeente, wijkagent en BuitenBeter app blijven doorslaggevende
maatregelen volgens omwonenden uit.

Als gob-fractie hebben we daarom de volgende vragen:

 1. Mogen we aannemen dat het college op de hoogte is van de problematiek die zich al vanaf 2012
  afspeelt op deze plek/parkeerplaats?
 2. Kan het college aangeven wat er vanuit de gemeente vanaf 2012 is gedaan om deze problemen
  op te lossen of te reduceren? Dus wat is er gedaan en welke opvolgende maatregelen zijn er
  genomen door de gemeente?
 3. Is het college bereid om samen met deze omwonenden, op korte termijn, te zoeken naar een
  goede oplossing voor de overlast, onveilige situaties en verstoring van de nachtrust van de
  omwonenden?
 4. Is het college bereid om bij het zoeken naar oplossingen, in de afweging mee te nemen, de ideeën
  van de omwonenden om een automatische toegangspaal te plaatsen? Zo nee, waarom niet?
 5. Is het college bereid om te kijken naar de mogelijkheid om (tijdelijk) cameratoezicht in te zetten
  op deze plek? Zo nee, waarom niet?

In de bijlagen treft u de formulieren aan met 36 handtekeningen van de omwonenden.

We zien uw antwoorden graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Raadslid gob-fractie
Myra Wijnen-Verbruggen