gob
gob sittard geleen politiek
gob sittard
gob politiek geleen
gob sittard geleen
politiek sittard geleen
gob politiek limburg
gob geleen
gob politieke vereniging
gob online

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Ontwikkelingen geplande nieuwbouw zorgcentrum “de Baenje”.

Sittard-Geleen, 9 september 2022

Onderwerp: Brief ex art. 43 RvO inzake ontwikkelingen geplande nieuwbouw zorgcentrum “de Baenje”.

Geachte voorzitter,

 

Door buurtcomité WijWonen is de gob fractie de afgelopen maanden meermaals geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de geplande nieuwbouw zorgcentrum “de Baenje”.

Tijdens de informatieavond op 20 juli jl. in de Loungebar van Foroxity hebben wij kennisgenomen van de bezorgdheid van meerdere buurtbewoners aangaande het door ZoWonen en Zuyderland, als aanvragers, gepresenteerde schetsplan en een mogelijk alternatief plan dat door een buurtgenoot en architect van een gerenommeerd architectenbureau is opgesteld.

Het buurtcomité geeft aan dat het schetsplan bestaat uit een 24 meter hoog gebouw, terwijl het vigerende bestemmingsplan slechts een hoogte van 9 meter toestaat. In hun ogen is het bouwvolume te massaal. Daarnaast zou de omgevingsvergunning aangevraagd worden middels de kruimelgevallenregeling, waardoor de raad niet in positie wordt gebracht.

Het buurtcomité geeft aan meerdere malen uitgenodigd te zijn voor een gesprek bij de aanvragers, echter dat van overleg geen sprake is geweest. Zij hebben de informatiebijeenkomsten ervaren, als een eenrichtingsverkeer van informatie, waarbij de aanvragers enkel informatie gedeeld hebben, en niet openstonden voor informatie vanuit het buurtcomité.

Daarnaast hebben we kennisgenomen van het principe besluit dat u op 14 juni hebt genomen om in te stemmen met het schetsplan onder bepaalde voorwaarden,

Tijdens het Plein gisteravond is een en ander in samenvatting herhaald. Tevens hebben we begrepen dat het de wethouder is gelukt om de architecten van het buurtcomité en de aanvragers aan tafel te krijgen. We hebben begrepen dat er naar de bezwaren van het buurtcomité wordt gekeken en over wijzigingen in het schetsplan kan worden gesproken.

Vraag 1: Welke stedenbouwkundige argumenten zijn er om met dit volume in te stemmen

Vraag 2: Kunt u aangeven op grond van welke voorwaarden de kruimelgevallenregeling van toepassing is?

Vraag 3: Is de informatie correct dat het schetsplan een hoogte van het gebouw van 24 meter voorstelt terwijl volgens het bestemmingplan slechts een bouwhoogte van 9 meter is toegestaan?

Vraag 4: Was het niet beter geweest, gezien de prominente ligging van het object, de gevoelens in de buurt en het grote verschil tussen bouwhoogte schetsplan en bestemmingsplan om de gemeenteraad in positie te brengen in dit dossier?

Vraag 5: Zo ja, bent u bereid om de Raad hierin alsnog in positie te brengen?

Vraag 6: Gezien de wethouder partijen weer aan tafel heeft gekregen, bent u nu ook actief betrokken of wordt u actief op de hoogte gehouden van de voortgang in die gesprekken? Zo ja, kunt u de raad hierover actief op de hoogte houden?

 

We ontvangen graag een antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn.

 

Met vriendelijke groet,

Natalie Statnik                                              Niek Wetzels

Burgerlid gob fractie                                     Raadslid gob fractie