gob politiek geleen
gob online
gob sittard geleen
gob politieke vereniging
gob politiek limburg
gob sittard geleen politiek
politiek sittard geleen
gob
gob geleen
gob sittard

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Verenigingen en stichtingen…..ze mogen er niet alleen voor staan.

Geachte College van B&W,

Zoals u wellicht weet via de lijst ‘nevenfuncties’, ben ik bestuurslid van de EHBO vereniging in Spaubeek.

In die functie was ik gisteren 11 februari te gast op uitnodiging van de Gemeente Beek, om deel te nemen aan een Zoom meeting.
In deze Zoom meeting werden we in deelgroepen bijeengebracht met andere bestuursleden van andere verenigingen in het Beekse om ervaringen uit te wisselen m.b.t. het laten functioneren van de vereniging in deze moeilijke Corona tijd.

Aanleiding was dat diverse verenigingen signalen aan B&W Beek hadden gegeven dat er behoefte was aan ondersteunings informatie mbt subsidies en het uitwisselen van praktische tips.

Ongeveer 60 personen namen deel aan deze informatie rijke Zoom bijeenkomst en ontvingen na het inleidend woord van Wethouder van Es eerst info over subsidie en ondersteuningsmogelijkheden van de Beekse verenigingsconsulent.
Uit de reacties af te leiden uiterst welkome informatie over het hele scala Corona hulpregelingen die het rijk op dit moment biedt.

Vooral verenigingen die sportvoorzieningen huren gaven aan baat bij de info te hebben en samen met het aanbod van de Beekse gemeentelijke ambtelijke verenigingsconsulenten zullen ze op pad gaan om de mogelijkheden ten volle te benutten. Vooral de papier rompslomp vraagt de nodige aandacht en ook wel enige expertise en ervaring om dit effectief te doen.
De overige verenigingen hadden vragen mbt het voldoen aan financiele/belasting technische eisen, zoals jaarverslag, kascontrole en rapportageplicht aan subsidieverstrekkers.

Vervolgens werden we opgesplitst in Zoom-subgroups Sport, Cultuur en Maatschappelijk. In die sub-groepen werden ervaringen en tips-en-trics uitgewisseld tussen bestuursleden van de diverse verenigingen. Dit alles uitstekend gefaciliteerd door een mediabedrijfje in Geleen.
Drie wethouders luisterden elk in een subgroep mee om later hun beleid daarop te kunnen afstemmen en fine-tunen. Het was een prima avond en er ontstond zelfs op enig moment een ‘samen-komen-we-er-weldoorheen- spirit’. (Er werden afspraken gemaakt om elkaar als vereniging te helpen). Een mooi moment, een prima initiatief en goed gefaciliteerd door de gemeentelijke verenigingsconsulenten Tom, Mylan en Hanny.

Al eerder had ik gehoord via Yvonne Salvino-Meijer dat een soortgelijke ervaringsuitwisseling in ondernemerskringen ook op stapel staat en door hen ook zeer wordt gewaardeerd.

Wetende dat er op dit moment acties genomen worden naar aanleiding van de gob-motie inzake ondersteuning behoeften verenigingen, vroeg ik mij af of de Zoom methode gehanteerd in onze buurgemeente Beek, een charmante manier zou kunnen zijn om ook in Sittard-Geleen die behoeften
waar te nemen?
Daarbij meteen alvast de ondersteunings mogelijkheden (subsidiemogelijkheden en evt ambtelijke ondersteuning) aan te bieden én bovenal het ‘er-voor-elkaar-zijn’ tussen de verenigingen te creëren.

Daarnaast wordt door de aanwezigheid van wethouders in zo’n Zoom meeting het gevoel overgebracht dat de verenigingen niet alleen staan en dat de gemeente, met de wethouders als boegbeeld voorop, hun met raad en daad terzijde staan in deze moeilijke tijden.

Graag beveel ik jullie dan ook de aanpak van onze buurgemeente aan.
Uiteraard is Sittard-Geleen een maatje groter en zal de organisatie van zo’n meeting daarop aangepast moeten worden.
Ik weet zeker dan met enige inventiviteit we dat als gemeente Sittard-Geleen beslist getackeld krijgen!

Met vriendelijke groet,

Fred Vroomen
gob Burgerlid Sittard-Geleen