gob politiek limburg
gob geleen
gob sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob online
gob sittard
gob politieke vereniging
gob
politiek sittard geleen
gob politiek geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Fractievoorzitter Yvonne Salvino stelde vragen aan het college inzake de slechte bereikbaarheid BSGW. Men gaat zich inzetten voor betere communicatie.

Geachte mevrouw Salvino,


Op 16 juli jl. hebben wij uw brief ontvangen ex artikel 43 RvO inzake zeer slechte bereikbaarheid BSGW en super onduidelijke betalingsverzoeken.
U geeft aan dat de dienstverlening van BsGW inzake de verstuurde betalingsverzoeken te wensen overlaat. Specifiek betreft het de betalingsverzoeken aan verenigingen.
U verzoekt het College of zij bereid is deze kwestie in het overleg met BsGW
bespreekbaar te maken en u te berichten welke oplossingen in deze kwestie gekozen zullen worden.

Het college heeft op 23 juni besloten om weer te starten met de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen. BsGW heeft hiervoor gezien de uitzonderlijke situatie eenmalig een kosteloze betalingsherinnering verstuurd. In deze brief is aangegeven dat de invordering van belastingen weer wordt opgestart. Wij zijn het met u eens dat deze brieven onduidelijk zijn. We hebben de BsGW hierop aangesproken. In toekomstige correspondentie zal BsGW hier aandacht voor hebben.
Naar aanleiding van de versturing van de brieven was het bij de telefonische klantenservice van BsGW drukker dan normaal. Uw wachttijd van 13 minuten is een uitschieter die niet standaard is. Op piekmomenten is dit helaas niet helemaal te voorkomen. Om deze reden vermeldt BsGW op het antwoordapparaat altijd de wachttijd. Hierdoor is er de keuze om te wachten of om op een later moment terug te bellen.

Voor wat betreft het digitaal contact met BsGW, dat verloopt inderdaad via DigiD (burgers) of eHerkenning (bedrijven/ verenigingen). Bedrijven en overheden die persoonsgegevens gebruiken moeten deze volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) beveiligen om misbruik te voorkomen. In het kader van de privacybescherming is er daarom geen open emailadres beschikbaar. Bovendien is het Digid niet alleen veilig en biedt het goede bescherming, het is daarnaast ook makkelijk in gebruik. Bij een persoonlijke e-mail is bescherming niet te garanderen en kan er makkelijk misbruik van gemaakt worden.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen