gob sittard geleen politiek
gob geleen
gob online
gob politiek geleen
politiek sittard geleen
gob politiek limburg
gob
gob politieke vereniging
gob sittard geleen
gob sittard

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Opwekken van energie middels zonnepanelen langs de snelweg.

Geleen, 15 juni 2021

Briefnummer: IT202102
Betreft: opwekken energie langs snelwegen

Geachte voorzitter,

Binnen de RES Zuid-Limburg zijn afspraken gemaakt voor het opwekken van zowel zonne- als windenergie. Voor Sittard-Geleen betekent dit onder andere dat er een windpark geplaatst zal gaan worden in Holtum-Noord en dat er gezocht moet worden naar locaties voor het plaatsen van zonnepanelen.
In zowel het debat rondom windpark Holtum-Noord als over de RES Zuid-Limburg heeft gob herhaaldelijk aangegeven dat er ook gekeken moet worden naar de aanleg en opbrengst van zonneparken langs de autowegen. Het antwoord daarop was dat dit voor Rijkswaterstaat geen optie is.
Maandag verscheen op nos.nl (https://nos.nl/artikel/2385022-grote-potentie-voor-opwekken-van-energie-langs-snelwegen) een bericht dat Rijkswaterstaat in antwoord op vragen van de NOS aangeeft dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om op grond langs Nederlandse snelwegen zonnepanelen aan te leggen.

Hierover heeft gob een aantal vragen:

  1. Kunt u aangeven of u op de hoogte bent van deze ontwikkeling bij Rijkswaterstaat?
  2. Is de wethouder – zoals herhaaldelijk gevraagd – in overleg met Rijkswaterstaat om te kijken naar aanleg van zonnepanelen langs de A2 in Limburg?
    En zo ja, kan de wethouder aangeven of daar al meer duidelijkheid over is?
  3. Biedt dit mogelijkheden om de invulling van de doelstelling, zoals die opgetekend is in de RES, te halen met zonnepanelen langs autowegen in Zuid-Limburg?
  4. In het artikel is sprake van 10 pilot-projecten. Is daarvan ook een project in Zuid-Limburg gepland? Zo ja, op welke locatie? Zo nee, zou er dan in Zuid-Limburg ook een pilot gestart kunnen worden?

Ik verzoek u vriendelijk om binnen de gestelde termijn te reageren.

Met vriendelijke groeten,

Ivo Tillie
raadslid gob