gob politiek limburg
gob online
gob sittard
gob geleen
gob politieke vereniging
gob politiek geleen
gob sittard geleen politiek
politiek sittard geleen
gob sittard geleen
gob

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Dreigt Chemelot het afvalputje van Limburg te worden.

Betreft: art.43 vragen inzake plannen Black Bear Carbon op Chemelot

      Geachte voorzitter,

Via het Provinciaal blad van Limburg d.d. 22-12-2020 is onze fractie geattendeerd op een beoordelingsbesluit m.e.r. Black Bear Carbon Nederland B.V.  van 17 december 2020.

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben vastgesteld dat er geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld voor de oprichting van een rCBNL-plant op Chemelot.

Dit besluit, en het plan om op Chemelot een fabriek op te richten door Black Bear Carbon, komt voor ons nogal uit de lucht vallen en roept – gezien de grote stank- en stofoverlast die werd ondervonden in de vorige vestigingsplaats Nederweert – veel vragen op en gezien de geheimzinnigheid waarmee de komst van Black Bear Carbon naar Chemelot gepaard gaat, ook grote zorgen op.

Vandaar onderstaande vragen, die wij middels deze art. 43-procedure graag beantwoord zien.

1.         Bent u bekend met de plannen van Black Bear Carbon op Chemelot?

2.         Passen de plannen van Black Bear Carbon binnen de vergunning(en) die Chemelot heeft?

3.         In september 2019 heeft u in antwoord op art. 43-vragen aangegeven dat een vestiging op de Chemelot-site qua vergunning uitsluitend mogelijk is indien er onderling technische, organisatorisch of functionele bindingen aanwezig zijn. Op welke wijze is er een noodzakelijk verbinding tussen Black Bear Carbon en andere bedrijven op Chemelot (oftewel, gaat Black Bear Carbon gebruik maken van stoffen die op Chemelot geproduceerd worden of gaat Black Bear Carbon stoffen produceren die door andere bedrijven op Chemelot gebruikt gaan worden)?

4.         Indien er bij 3 geen verband is of stand-alone-vestiging elders ook mogelijk is, waarom wordt dan voor vestiging op Chemelot gekozen?

5.         In Nederweert was er rondom de vestiging van Black Bear Carbon sprake van stank- en stofoverlast, zo zeer dat omwonenden meer dan 200 meldingen deden bij de provincie en destijds ook een verzoek tot handhaving indienden bij de provincie. Welke maatregelen neemt Black Bear Carbon om te voorkomen dat in Sittard-Geleen, Beek of Stein overlast ontstaat?

6.       Met name stankoverlast is moeilijk vast te stellen. Op welke wijze wordt geborgd dat eventuele stankoverlast te herleiden is naar de veroorzaker?

7.       De overlast in Nederweert was zo groot dat omwonenden gecompenseerd werden voor stof- en roetschade, o.m. aan kozijnen (bron: Dagblad De Limburger 19-11-2018). Kan het college bij de Provincie garanties afdwingen dat er geen overlast voor omwonenden in Sittard-Geleen, Beek of Stein zal optreden?

8.      Op 11 november 2019 publiceerde Dagblad De Limburger een artikel waarin werd gemeld dat het Havenbedrijf Rotterdam bekend had gemaakt dat Black Bear Carbon zich in de haven van Rotterdam zou vestigen. Waarom is die vestiging aldaar niet doorgegaan?

9.      In februari 2019 is het bedrijf in Nederweert grotendeels afgebrand. Een paar weken eerder was er ook al een brand geweest bij het bedrijf. Omdat de burgemeester uiteindelijk verantwoordelijk is voor de veiligheid op en buiten Chemelot vragen wij ons af op welke wijze de burgemeester is/wordt betrokken bij de (brandveiligheid van de) nieuwe fabriek?

10.   De Provincie Limburg is vergunningverlener voor Chemelot. Heeft de gemeente Sittard-Geleen ook nog een stem hierin?

11.   Waarom hebben provincie, Chemelot en Black Bear Carbon tot op heden geen ruchtbaarheid gegeven aan de komst van Black Bear Carbon naar Chemelot?

12.   Eerder dit jaar is er ophef geweest over de vestiging van Katoennatie, nabij Neerbeek. Destijds is – in een zeer laat stadium – een informatiebijeenkomst gehouden. Kunt u aangeven wanneer en op welke wijze de omwonenden in Sittard-Geleen, Beek en/of Stein worden geïnformeerd over de gevolgen van de komst van Black Bear Carbon?

13.   Enkele maanden geleden kondigde RWE aan dat er op Chemelot afvalplastic gebruikt gaat worden om er waterstof mee te maken. Nu blijkt er zich een fabriek te willen vestigen die autobanden gaat verbranden. Is onze voorzichtige conclusie juist dat Chemelot het afvalputje van Limburg dreigt te worden?

14.   In hoeverre past Black Bear Carbon in de European Circular Hub-gedachte?

In afwachting van uw spoedige antwoorden want wij maken ons ernstige zorgen, verblijven wij

Met vriendelijke groet,

namens fractie gob

raadsleden

Yvonne Salvino en Roy Breidenbach