vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Glanerbrook, de stand van zaken tot zover

Geachte mevrouw Wijnen,
Op 19 oktober 2019 hebben we uw brief ontvangen met vragen ex art. 43 inzake
onderhoud en toekomst Glanerbrook.