vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

roeptoeter

Overleg provinciaal toezichthouder deputé Koopmans met de gemeenteraad Sittard-Geleen

Donderdag 6 december 2018  werd er een informatiebijeenkomst belegd van de gemeenteraad van Sittard-Geleen met de deputé Koopmans en ambtelijke ondersteuning in de provinciale rol als financieel provinciaal toezichthouder. Van de zijde van de provincie werd toegelicht dat ambtelijk aan het College van GS zal worden voorgesteld de begroting 2019 en meerjarenbegroting goed te keuren, […]

Lees meer »
roeptoeter

Bestuursmededeling

In de ledenvergadering van 21 november 2018 traden de bestuursleden Els Meewis-Stans als voorzitter en de bestuursleden John Peeters en Fred Vroomen af. In deze vergadering werden tevens de nieuwe bestuursleden Andre de Bruin, Jesse van Dalsen en Hans Nohlmans benoemd. Andre de Bruin wordt onze nieuwe voorzitter.

Lees meer »
gob ereleden 2018

Verbinding. Loyaliteit. Vertrouwen.

Deze toppers, onze jubilarissen, hebben een warm hart voor gob. Familie gob is trots…….extra trots op ons erelid Els Meewis. Op de foto ziet u een trotse partijleider (Pieter Meekels) met zijn jubilarissen.

Lees meer »
roeptoeter

Begrotings- en bezuinigingsronde Sittard-Geleen

De begrotingsbehandeling, oftewel de bezuinigingsronde van de gemeente Sittard-Geleen heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering op 13 november 2018 van 18.30 – 22.30 uur en op 14 november 2018 van 18.30 uur tot 15 november 2018 te 02.45 uur. Een marathonzitting van de gemeenteraad van Sittard-Geleen, die nog nooit eerder vertoond is. Op internet is te […]

Lees meer »
roeptoeter

Beeldvormende discussie begroting 2019 en de belasting maatregelen voor 2019

Op 1 november 2019 heeft er tijdens de raadsronde een stevige discussie plaatsgevonden aangaande de door het College van B&W in Sittard-Geleen aan de raad gepresenteerde concept begroting 2019, 3e rapportage 2018 en de belastingmaatregelen voor 2019. Eenieder is er van overtuigd dat de financiële  situatie van de gemeente Sittard Geleen verre van rooskleurig is […]

Lees meer »
roeptoeter

Standpunt gob Zuidelijke Spooraansluiting

Ja, het gob heeft ingestemd met het voorstel van het College van B&W om de gereserveerde investeringsgelden van 5 miljoen euro voor de Zuidelijke Spooraansluiting te schrappen. Ja, ook het gob ziet de voordelen aangaande de leefbaarheid omgeving stationsgebied Sittard en de wijken Sanderbout, Mauritspark en Krawinkel. Echter de provincie als financieel toezichthouder eist terecht […]

Lees meer »
roeptoeter

In dialoog over “eigen regie” en “zelfredzaamheid”

Woensdagmorgen 10 oktober  zijn Marcel Claessens en Angelique Smeets namens gob aanwezig geweest bij een bijeenkomst georganiseerd door MEE Zuid-Limburg in Heerlen. MEE vindt dat iedereen zoveel mogelijk moet kunnen meedoen aan onze maatschappij. Daarom gingen wij, gemeenteraadsleden, bestuurders,  voor MEE belangrijke samenwerkingspartners en MEE zelf, in dialoog over “eigen regie” en “zelfredzaamheid”. Mensen met […]

Lees meer »
roeptoeter

Speld van Verdienste voor Ton Keulen uit Buchten

Ons gob lid Ton Keulen heeft  zaterdag 13 oktober door loco-burgemeester Pieter Meekels een gemeentelijke onderscheiding ontvangen. Ton is voorzitter van het dorpsplatform Buchten en penningmeester van het Comité van Samenwerking Buchten. Ook is hij met een korte onderbreking 15 jaar voorzitter van het Maasland Kozakkenkoor. Verder is Ton lid geweest van de EHBO vereniging […]

Lees meer »
roeptoeter

Middengebied Grevenbicht Obbicht

Tijdens de ronde vergadering van donderdag 11 oktober was een mooi voorbeeld hoe de burgers in een vroegtijdig stadium bij de gemeentelijke plannen betrokken kunnen worden. Op de agenda stond ‘de plannen omtrent middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht’. Raadslid Marcel Claessens, heeft het initiatief genomen om de inwoners van Grevenbicht en Obbicht de gelegenheid te […]

Lees meer »
zomerreces gob sittard

Zomerreces na een succesvolle eerste periode

Na de laatste raadsvergadering van 5 juli jongstleden is het dan nu zomerreces! Pittige discussies verleden week, vooruit kijken en samen aan de slag met veel vertrouwen, liepen als een rode draad door deze ‘marathon’ raadsvergadering. Vooruit kijken, samen en vertrouwen… allemaal bouwstenen van gob vanuit onze visie. Onze belofte aan u! De zomermaanden gebruiken […]

Lees meer »
onderhoud uitloopgebied Holtum

art. 43 brief – onderhoud uitloopgebied Holtum

Klik hier om de brief te lezen: GOB Art. 43 mc 25 juni 2018 onderhoud uitloopgebied Holtum

Lees meer »

COALITIEAKKOORD

Donderdag 31 mei tekende partijleider Pieter Meekels namens gob een coalitieakkoord met VVD, SPA en de Vernieuwingsgroep bestaande uit GroenLinks, DNA, SP en PvdA. De nieuwe coalitie heeft 20 van de 37 zetels in de gemeenteraad van Sittard-Geleen. Als grootste partij levert gob 3 wethouders (2,5 fte) in het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders. […]

Lees meer »
gob-collage-wethouders

Kandidaat-wethouders namens gob gekozen

De ledenvergadering van gob heeft dinsdag 8 mei de volgende personen (in volgorde) gekozen als kandidaat-wethouder namens gob: Pieter Meekels Leon Geilen Berry van Rijswijk Momenteel praten de coalitie-vormende partijen over een inhoudelijk programma. Daarna worden afspraken gemaakt over het noodzakelijk aantal wethouders. De ledenvergadering van gob heeft nu alvast drie kandidaten (in volgorde) gekozen. […]

Lees meer »
roeptoeter

Gob vormt coalitie met Vernieuwingsblok (GroenLinks, SP, DNA, Partij van de Arbeid) en VVD

Donderdagavond 3 mei heeft informateur Ad Lutters zijn eindverslag uitgebracht. Twee weken eerder sprak hij bij zijn tussenverslag van een dilemma en vroeg hij gob een keuze te maken tussen een coalitie met CDA en kleinere partijen óf met het Vernieuwingsblok bestaande uit GroenLinks, SP, DNA en Partij van de Arbeid en kleinere partijen. Gob […]

Lees meer »
verslag van informateur ad lutters

Verslag van informateur Ad Lutters

Donderdagavond heeft informateur Ad Lutters verslag uitgebracht aan de gemeenteraad over het informatieproces en zijn advies kenbaar gemaakt. Uit de eerste informatieronde was al duidelijk geworden dat het komen tot een andere bestuurscultuur voor alle partijen een belangrijk thema is. Lutters heeft daarom met alle partijen gesproken over hetgeen precies bedoeld wordt met “een andere […]

Lees meer »
roeptoeter

Eerste informatieronde coalitiebesprekingen afgerond

Als grootste partij heeft gob een eerste ronde van informatieve gesprekken gehouden met alle in de gemeenteraad gekozen partijen. Ook heeft een gesprek plaatsgevonden met de voorzitter van de gemeenteraad, Burgemeester Cox. Donderdagavond 5 april bracht informateur Pieter Meekels verslag uit aan de gemeenteraad over deze eerste ronde. In de informatieve gesprekken ging het onder […]

Lees meer »
gob feestavond5 klein

Samen sterk, samen trots!

“Greutsj op òs allenèi”, dat waren de woorden van voorzitster Els Meewis naar alle kandidaten met hun aanhang en alle direct en indirect betrokkenen. De winst die gob behaalde op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jl. waren reden voor een feestje gisterenavond. In intieme kring vierde gob de indrukwekkende uitslag van 9.345 stemmen die de voltallige kandidatenlijst […]

Lees meer »
gob winnaar gemeenteraadsverkiezingen 2018

gob-fractie groeit naar 9 leden

Gisteren won gob de gemeenteraadsverkiezingen in Sittard-Geleen en werd met 9 zetels de grootste partij in de raad. Maar liefst 9345 stemmen werden uitgebracht op de kandidaten van gob. Wij danken u voor uw stem en voor het vertrouwen. gob neemt nu het initiatief om de onderhandelingen op te starten om te komen tot een […]

Lees meer »
beeg.nl

Vragen en antwoorden gob t.b.v. Beeg.nl door lijsttrekker Pieter Meekels

1. Hoe kijk je terug op de afgelopen 4 jaar ? Heeft gob zijn stempel kunnen drukken op het beleid van de gemeente ? Er is veel gebeurd de afgelopen 4 jaar. En met name veel gerealiseerd. Beleid gaat over meerdere jaren, dus er is ook afgemaakt wat in het verleden is ingezet. Een belangrijk uitgangspunt […]

Lees meer »
Betekenis gob

Wist u dat…

De naam gob ontstaan is in 1981 vanuit de toenmalige herindeling van Grevenbicht, Obbicht en Born. In 2001 ter gelegenheid van de herindeling van Sittard, Geleen en Born is de betekenis omgedoopt in de kernwaarden Geloofwaardig, Open en Betrouwbaar. Nu in 2018 is gekozen voor het principe dat gob een brand is, zoals bijv. Hema. […]

Lees meer »
roeptoeter

gobvragen aan de gemeente maart 2018

10.03.2018 –  GOB GF-JV 18-01 Vragen art. 37 inzake Heremiet te Geleenragen  02.03.2018 – GOB GF-PV 18-04 art. 37 verkeersonveilige situatie Kapelweg Born; Handtekeningenlijst verkeersonveilige situatie Kapelweg Born

Lees meer »
roeptoeter

Provincie keurt begroting Sittard-Geleen goed

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben de begroting van de gemeente Sittard-Geleen goedgekeurd. Daarmee wordt een fikse inspanning van de gemeenteraad en het college van B&W van Sittard-Geleen beloond. ,,Gezamenlijk zijn we er in geslaagd om extra ombuigingen vast te stellen, waardoor we nu voldoen aan de richtlijnen van de provincie,” zegt wethouder Pieter Meekels (gob, […]

Lees meer »
Verkiezingsdebat-Trevianum-Sittard

Verkiezingsdebat op Trevianum in Sittard

Lijsttrekker Pieter Meekels nam vanmiddag deel aan het verkiezingsdebat op Trevianum in Sittard. Er waren honderden leerlingen aanwezig. Samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad. Ook voor de toekomstige generaties!

Lees meer »
gob-tekent-diversiteitspact

gob tekent diversiteitspact van COC Limburg

Vandaag tekenden Giel Kremer en Harry Govers namens gob het diversiteitspact van COC Limburg. Met dit pact wil COC samen met andere organisaties de gemeentelijke politieke partijen een handreiking bieden om te komen tot diversiteitsbeleid. De organisaties willen dat de achterstand wordt ingehaald. Het pact kent vier actiepunten: onderwijs, gezondheid/eenzaamheid, arbeidsmarkt en discriminatie. Het pact […]

Lees meer »
gob-positieve-gezondheid-interview

In gesprek over positieve gezondheid!

Het was koud, de eerste sneeuw was er SAMEN met veel enthousiasme trapten 4 gob-dames de campagne, op 17 januari, af. ‘Positieve gezondheid’… daar ging het gesprek over met de nieuwsgierige marktbezoekers in Born. Goodiebags met daarin; een stuk fruit, hét recept voor een 21 maart-lentesoepje, wat gezondheid gerelateerde artikelen en natuurlijk informatie uit het […]

Lees meer »
roeptoeter

gob kiest voor dialoog, niet voor de schandpaal

Een al jaren voortdurende vete van een inwoner van het kerkdorp Born tegen onze partij gob en onze wethouder Pieter Meekels is sinds begin deze maand weer in alle hevigheid aangewakkerd. Met als gevolg dat enkele ramen van een pand in het centrum van Born vol hangen met kreten gericht tegen onze partij en onze […]

Lees meer »
gob carnaval collage

gob goed vertegenwoordigd bij vele prinsenrecepties

Dit jaar waren wij, als politieke groepering gob, weer goed vertegenwoordigd bij de vele recepties van prinsen, prinsessen en jubilarissen van de carnavalsverenigingen. De gele sjaals vielen goed op en wederom werd de aanwezigheid van ons als grote groep zeer gewaardeerd. Met deze bezoeken laten onze kandidaten zien dat zij makkelijk benaderbaar zijn voor iedereen, voor een […]

Lees meer »
roeptoeter

gobvragen aan de gemeente februari 2018

27.02.2018 – GOB GF-EM 18-01 art. 37 RvO inzake stand van zaken bezoek aan en planning beoogd bestuurscentrum 26.02.2018 – GOB GF-PV 18-03 art. 37 inwoners initiatief buurtpreventie Veiligebuurt Born 22.02.2018 – GOB GF-PV 18-02 art. 37 onveilige verkeerssituaties weg Born-Limbricht; Buurtpreventie Verklaring bewoners Jan van Valkenburgstraat    

Lees meer »
Golden circle

De golden circle van gob

De golden circle van gob…….ja dat is ook wat wij doen op een zaterdagochtend. Niet alleen campagne voeren op de markten op zaterdagochtend, maar ook leren van en met  elkaar. Zo zijn wij op onlangs uitgenodigd bij DOOR communicatie en vorm, en werden wij door Jeroen van der Burgt, meegenomen in de golden circle van […]

Lees meer »
math-nijsten-gob

Persbericht: Nieuwe start voor Math Nijsten bij gob!

Echt ‘staan voor’ een zuiver democratisch proces! Dat raakt de kern waarom Math Nijsten (54 jaar, woonachtig in Geleen, gehuwd met Julienne en vader van dochter Laura (24) en zoon Lucca (21)) per 1 januari 2018 kiest voor gob. Mede-oprichter, lijsttrekker en fractievoorzitter verlaat met pijn in zijn hart zoals hij zelf zegt ‘zijn DNA’. […]

Lees meer »
roeptoeter

Persbericht: gob presenteert verkiezingsprogramma, én kandidatenlijst!

Vol trots presenteert gob op 17 november haar verkiezingsprogramma 2018-2022 voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Daarnaast laat gob met zijn kandidatenlijst zien, dé partij te zijn die qua samenstelling een reflectie van de maatschappij vertegenwoordigt! Lijsttrekker Pieter Meekels: “We zijn klaar voor de verkiezingen! Wij hebben de afgelopen periode zeer zorgvuldig ons programma […]

Lees meer »
roeptoeter

Persbericht: gob over de zwembaden en wielerbaan in Sittard-Geleen

Krantenartikelen en allerlei reacties via social media over sluiting van zwembaden zijn voor de politieke groepering gob aanleiding voor dit persbericht. De informatie dat het College van Burgemeester en Wethouders een voorgenomen besluit heeft genomen voor een centrale vestiging voor ijs- en zwemwater op Glanerbrook te Geleen en niet op de Sportzone is naar mening […]

Lees meer »

Persbericht: gob met lef!

KOPteam10+ nu al in de startblokken voor de verkiezingen van maart 2018, leefbaar en economie dé uitgesproken centrale ankers in het programma voor de komende jaren én gob ‘new-style’; bepaald geen oude wijn in nieuwe zakken! KOPteam 10+ Het gob stelt trots haar jonge en vernieuwde samenstelling van ambitieuze kandidaten voor! Vertegenwoordiging van de wijken […]

Lees meer »
gob klein

Kandidaten in de picture, ontmoet het KOPteam 10+!

Trots stellen wij onze jonge en vernieuwde samenstelling van ambitieuze kandidaten voor! Vertegenwoordiging van de wijken en dorpen in Sittard-Geleen en toekomstbestendigheid zijn belangrijke uitgangspunten voor de samenstelling van onze volledige lijst en ons KOPteam 10+. We werken hard aan een lijst die een reflectie is van de samenstelling van onze maatschappij; jongere en oudere […]

Lees meer »
roeptoeter

Het nieuwe gezicht van gob; bepaald geen oude wijn in nieuwe zakken!

Nee natuurlijk niet!!! Want wat ooit goed begon, is door de jaren heen alleen maar sterker geworden en resulteert vandaag de dag in een ambitie om een sterk merk met veel verve uit te dragen! Even samen terug in de tijd. GOB ontstond in de jaren 80 en was toen dé politieke groepering die zich […]

Lees meer »
pieter-meekels

Persbericht: Pieter Meekels lijsttrekker GOB in 2018

Pieter Meekels is gekozen tot lijsttrekker van de politieke partij GOB voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 in de gemeente Sittard-Geleen. Hij werd unaniem tot lijsttrekker gekozen tijdens de drukbezochte ledenvergadering van GOB op 7 maart jl. Cruciale ontwikkelingen hebben plaatsgevonden bij Chemelot en VDL Nedcar mede dankzij zijn inzet als wethouder economie en […]

Lees meer »
roeptoeter

VISIE politieke groepering GOB over stadsdeel GELEEN

De laatste tijd bereiken ons regelmatig berichten van burgers die hun bezorgdheid uitspreken over het stadsdeel Geleen. Burgers die bezorgd zijn over de toekomst van de Hanenhof en het sport- en recreatiecentrum Glanerbrook, maar ook over de toekomst van het stadscentrum van Geleen. De leegstand, die verder dreigt op te lopen. De politieke groepering GOB is grote voorstander […]

Lees meer »
tihange

GOB IS VAN MENING DAT DE KERNCENTRALE TIHANGE (B) GESLOTEN DIENT TE WORDEN

De fractie en steunfractie van GOB is van mening dat uit veiligheidsoverwegingen deze Kerncentrale gesloten moet worden indien er geen constructieve verbeteringen worden doorgevoerd in de bedrijfsvoering van deze kerncentrale Tihange. De fractie van de politieke groepering GOB heeft zich in de loop van 2016 m.b.t. de problematiek rondom de kerncentrale Tihange (B) op de […]

Lees meer »