vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

standpunt GOB

De nieuwe cultuuromslag!

Zo denken wij erover…..

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Maatregelen die leiden tot een aangenamer winkel- en horecaklimaat……

Geachte Voorzitter, Sinds 2017 is zowel in de binnensteden van Sittard als in Geleen sprake van een gewijzigde bereikbaarheid. De binnensteden zijn grotendeels voetgangersgebied en sommige wegen zijn gesloten voor autoverkeer. Rijden met een motorvoertuig in de afgesloten gebieden is alleen toegestaan op vastgestelde tijden. Deze maatregelen moesten leiden tot een aangenamer winkel- en horecaklimaat. […]

Lees meer »
Nieuwsberichten website krant

Passie voor muziek

Sittard, 13 september 2019 Een quote in de krant…..ons burgerlid Fred Vroomen gepassioneerd voor muziek,  in de ronde van muziek en dansonderwijs op 12 september 2019….een uitgestoken hand aan de muziekverenigingen. Burgerraadslid Fred Vroomen van grootste partij GOB vroeg of ook met muziekverenigingen is overlegd. Wethouder Jos Bessems gaf aan de verenigingen te hebben uitgenodigd, […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen burgerraadslid

gob stelt vragen over PFAS-PFOS problematiek

Geachte voorzitter, Maandag 8 juli 2019 heeft het ministerie van I&W een kamenbrief doen uitgaan inzake ‘handelings kader PFAS houdende grond en baggerspecie’. Het handelingskader PFAS beoogt invulling te geven aan beleid tav ZZS-stoffen welke mogelijk voorkomen in grondwerken ter bescherming van mens en milieu inzake behoren tot de stofgroep poly-en perfluoralkylstoffen (stofgroep PFAS). Consequentie […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

gob stelt vragen over Programma Aanpak Stikstof (PAS)

 Geachte voorzitter, Woensdag 29 mei 2019 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State heeft geoordeeld dat het PAS onvoldoende onderbouwd is om vergunningen voor nieuwe activiteiten te verstrekken. Kort gezegd, de Raad van State zet een streep door soepele stikstofnorm. […]

Lees meer »
roeptoeter

Vanuit het hart samenwerken aan de toekomst van…..Geleen

Binnenstedelijke ontwikkeling en parkeren, het dossier dat in de afgelopen maanden van voor tot achter besproken is en waarin stappen vooruit zijn gemaakt. TerugblikBehandeling in de ronde juni 2019. Onze bijdrage was kritisch. Er lag een voorstel voor met een viertal aandachtspunten t.w. leegstand, parkeertarieven, onaantrekkelijke openbare ruimte en ondermijning. En er lagen enkele voorstellen […]

Lees meer »
roeptoeter

gob nodigt partijen uit voor informatiegesprekken

Woensdag 24 juli De Politieke Groepering gob heeft gisteravond aan alle partijen in de gemeenteraad kenbaar gemaakt een informatieronde te starten met als doel de adviezen en argumenten te inventariseren over wat er dient te gebeuren in het belang van de gemeente Sittard-Geleen. Op 4 juli heeft raadslid Fredrix kenbaar gemaakt de DNA-fractie te verlaten. […]

Lees meer »
roeptoeter

Politiek en aandacht…

Raadslid Ivo Tillie heeft zich deze week aangesloten bij onze fractie gob. Blij verheugd om u dit te kunnen melden. Ivo Tillie was sinds jaar en dag raadslid bij de SP, en sinds de vorige verkiezingen, onze collega in de coalitie. Op enig moment heeft Ivo aangegeven zich niet meer te kunnen verenigen met de […]

Lees meer »
standpunt GOB

Binnenstedelijke ontwikkeling en parkeren – korte termijn aanpak Geleen

Woensdag 3 juli en donderdag 4 juli 2019 hebben er weer raadsvergaderingen plaatsgevonden. Pittige dagen van 14.00 – 23.00 uur.  Op de agenda van woensdag stond het dossier binnenstedelijke ontwikkeling en parkeren – korte termijn aanpak Geleen. Dit dossier is uitvoerig besproken in de ronde van 27 juni. Daar werd duidelijk dat zowel oppositie als […]

Lees meer »
gob geslaagd

Jong of oud, iedereen is voor ons belangrijk.

Alle geslaagden onder ons feliciteren wij met het behalen van hun diploma…..en nu genieten van de zomer!

Lees meer »
Nieuwsberichten website krant

Lekker met vakantie… toch!?

We vroegen het aan Aukje van Wersch, onderneemster in Born. “Vakantie is voor mij als onderneemster tijd voor het gezin en ook de accu opladen en frisse strategieën bepalen voor ons bedrijf. Je bent als onderneemster wel op vakantie maar ons bedrijf draait gewoon door. Vaak regel je dan toch nog altijd een aantal zaken. […]

Lees meer »
standpunt GOB

Het verschil….

……dat zijn de woorden waar ik vanmorgen aan moest denken bij het lezen van de krant.  Ik gebruikte ze ook al in mijn verkiezingscampagne, ‘Met mijn ondernemende kracht maak ik u voor u het verschil’. Het verschil…op vele manieren te omschrijven. Allereerst al hoe men verschillend kan denken inzake het proces van een raadsconferentie. Vele […]

Lees meer »
standpunt GOB

gob wil de problematiek in de centra van Sittard-Geleen integraal bekijken.

Sedert enkele maanden is er in de gemeente Sittard-Geleen onrust ontstaan omtrent de verhoging van de parkeertarieven die worden gehanteerd in de binnensteden van Geleen, Sittard en het Zuyderland ziekenhuis. Op donderdag 28 maart werd er een petitie aangeboden aan burgemeester Sjraar Cox tegen de verhoging van de parkeertarieven in het ziekenhuis van Zuyderland. Ook […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

gob stelt vragen over lager tarief onroerendezaakbelasting voor van sociaal belang behartigende instellingen

In november 2018 is er in de tweede kamer een amendement aangenomen ingediend door dhr. Omtzigt inzake het Belastingplan 2019. Door het amendement hebben gemeenten de vrijheid gekregen om voor sportaccommodaties, dorpshuizen, andere sociaal belang behartigende instellingen zoals de lokale muziekvereniging of de scouting, en goede doelen, het veelal lagere tarief voor woningen te rekenen […]

Lees meer »
roeptoeter

RAADSCONFERENTIE, PASSEND IN DE VERNIEUWING EN CULTUUROMSLAG VAN DE RAAD VAN SITTARD-GELEEN

Als we spreken over de vernieuwing, de nieuwe cultuuromslag, waar hebben we het dan eigenlijk over en wat is daarbij ons doel? Hebben we daar met zijn allen eenzelfde beeld bij? Waar hebben we het over: Naar ons idee hebben we het dan over: -Het streven naar het verkleinen van de kloof tussen de inwoners […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Ons raadslid Myra Wijnen stelde vragen aan het college inzake het zwembaddossier….

Vandaag in de krant.. GLANERBROOK Toekomst zwembaden in kaart gebracht Initiatieven in Sittard en Buchten kunnen van invloed zijn op hoe in 2025 het beoogde nieuwe zwembad van Glanerbrook in Geleen eruit komt te zien.DOOR ERWIN SCHMIDTSITTARD-GELEEN Dat meldt het college van B en W van Sittard-Geleen op vragen van het GOB over de voortgang […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Europese Subsidies

 Geachte voorzitter,  Gelet op de recente successen die geboekt worden ten aanzien van verwerven van Europese subsidies voor projecten in Parkstad (project Super Local) en Maastricht (UM) heeft de fractie gob de volgende vragen:  1. Hoe groot is het aandeel verworven Europese subsidies toe te rekenen aan projecten en activiteiten in de gemeente Sittard-Geleen in […]

Lees meer »
fijne moederdag

Fijne Moederdag

Wij wensen jullie een fijne Moederdag.

Lees meer »

Herdenken en vrijheid vieren

Op 4 mei 2019 was het Nationale Dodenherdenking. In onze gemeente werd op deze dag op diverse plaatsen hier aandacht en besteed. Zo waren wij als gob aanwezig in Born, Obbicht, Geleen en Sittard. Een van de initiatieven om jeugd meer bij het herdenken te betrekken is het zogenaamde Kindermonument. Dat wordt jaarlijks tijdens de […]

Lees meer »
gob werk in uitvoering

Jules Stans laat zijn ‘licht schijnen’ op de steunfractie van gob.

Zoals elke politieke partij ontleent gob haar bestaansrecht aan de leden van de vereniging. Zij zijn het fundament van ‘het huis dat gob heet’. De leden van gob die gekozen zijn in de gemeenteraad hebben de handen vol met hun raadslid-werkzaamheden en zijn blij met de ondersteuning die zij vanuit de partij krijgen. De steunfractie […]

Lees meer »
fijne koningsdag

Fijne Koningsdag

Wij wensen jullie een fijne Koningsdag.

Lees meer »
gob koninklijke onderscheiding

gob-lid Marieke Russel ontvangt Koninklijke onderscheiding

Vanmorgen ontving gob-lid Marieke Russel uit Schipperskerk een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Cox. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ook 17 andere inwoners van onze gemeente ontvingen een “lintje” voor hun verdiensten voor de samenleving. Wij feliciteren Marieke en alle andere gedecoreerden met hun onderscheiding. 

Lees meer »
gob artikel 43 vragen burgerraadslid

Stimuleringsregeling Woonzorg Arrangementen

Geachte voorzitter, Sinds 1 februari 2019 heeft het ministerie van VWS een Stimuleringsregeling Woonzorg Arrangementen in het leven geroepen. https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimuleringsregeling-wonen-en-zorg-swz  De SWZ is bestemd voor bewonersinitiatieven van sociale ondernemers die een kleinschalig woonzorgarrangement vanaf 5 wooneenheden willen realiseren.  Het gaat daarbij specifiek om vernieuwende, kleinschalige en geclusterde woonzorg-arrangementen voor mensen met laag- of middeninkomen met […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

brief ex art. 43 RvO inzake het Knopen-Lopen wandelnetwerk

Geachte voorzitter, In de nieuwsbrief van de Economische Samenwerking Zuid-Limburg van 1 april jongstleden stond het volgende: “ De afgelopen twee jaar deed VVV Zuid-Limburg, met steun van ESZL en van de Provincie Limburg, onderzoek naar de mogelijkheden om tot een nieuw Zuid-Limburgs wandelnetwerk te komen. Het Knopen Lopen-netwerk dient het huidige ‘gekleurde paaltjes-systeem’ te […]

Lees meer »
standpunt GOB

Raadsvergadering 28 maart

Raadsvergadering 28 maart…er stond 1 agendapunt op de agenda dat om besluitvorming vroeg die avond en wel vervanging begrotingskaders. Ons lag het voorstel voor: 1)         Het positieve begrotingssaldo zijnde € 870.000,00 in de jaarschijf 2019 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 2)         De nieuwe begrotingskaders geven geen ruimte om zaken financieel te compenseren. Daarom wordt […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen burgerraadslid

Verbetering P&R functie Station Lutterade 190401

Geachte Redactie/Redacteur, Heden zijn door mij namens de fractie gob bijgaande art 43 vragen gesteld inzake: > de vorderingen bij het upgraden van Station Geleen-Lutterade. > het maken van een voetgangers doorsteek/verbinding vanaf het Stationsgebied Geleen-Lutterade en het Mauritspark.  Een en ander ter verbetering van de parkeersituatie én het verbeteren van de sociale veiligheid in het Mauritspark. […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Gob stelt vragen over besluitvorming Windpark Holtum Noord

Raadslid Marcel Claessens van de politieke groepering Gob heeft een aantal vragen aan het college van B&W van de gemeente Sittard-Geleen gesteld rondom de besluitvorming inzake het nog te realiseren windmolenpark op Holtum Noord. Op maandag 18 maart vond er in het gemeenschapshuis in Buchten een Dorpsgesprek plaats voor de inwoners van Buchten en Holtum […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen burgerraadslid

Vragen ex art. 43 R.v.O. inzake “ongewenste ‘Reclame’ op school leidt tot meer ambulante Jeugdzorg”

Geachte voorzitter, Recent is in de gemeente Pijnacker-Nootdorp geconstateerd dat zorgaanbieders spreekuren houden op scholen en gaven de ouders een min of meer voorgedrukte verwijzing mee, waarmee ze alleen nog maar even langs de huisarts hoeven. Met als gevolg een groei in ambulante jeugd-ggz en aanmerkelijk toenemende kosten voor de gemeente. Blijkens reacties van betrokken […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Vragen ex art. 43 R.v.O. inzake voortgang schaats- en zwemvoorzieningen.

Geachte voorzitter, Op 14 december 2017 heeft de gemeenteraad van Sittard-Geleen een voorgenomen besluit genomen om op termijn één stedelijke voorziening op de huidige locatie van Glanerbrook  te realiseren en in te stemmen met het in het voorgenomen besluit verwoorde vervolgtraject. Aan dit besluit is een beslispunt 3e toegevoegd aangaande de zwemvoorziening het Anker en […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Brief ex art. 43 RvO inzake verzekering vrijwilligers(organisaties)

Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake verzekering vrijwilligers(organisaties) Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Sittard Geleen  Drs. G.J.M. CoxPostbus 10806130 AA  Sittard Holtum, 18 februari 2019 Geachte voorzitter, Op de website van de gemeente lezen we: Vrijwilligers(organisaties) zijn automatisch verzekerd via de gemeente. De gemeente heeft twee verzekeringspakketten afgesloten die de risico’s van […]

Lees meer »
roeptoeter

Coalitie in Sittard Geleen en SPA kiezen voor een andere samenwerkingsvorm.

Na grondige onderhandelingen is in mei vorig jaar de coalitie van Sittard-Geleen samengesteld. De politieke partij SPA heeft toen mee het coalitie-akkoord ondertekend en was daarmee lid van de coalitie. SPA heeft echter het afgelopen jaar bij verschillende dossiers vaker laten zien, graag “een eigen koers” te varen. Deze situatie en manier van samenwerken is […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen burgerraadslid

Vragen ex art. 43 R.v.O. inzake invoering Veldnorm voor Evenementen

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Sittard – Geleen                             Dhr. Drs. G.J.M. Cox           Postbus 18           6130 AA Sittard Onderwerp: Vragen ex art. 43 R.v.O. inzake invoering Veldnorm voor Evenementen Geachte voorzitter, Op 1 maart 2019 a.s. zal de Veldnorm Evenementenzorg gepubliceerd worden. In deze Veldnorm (VNEZ) staan de randvoorwaarden voor […]

Lees meer »
gemeente sittard geleen

Ervaring, verjonging en vernieuwing……samen aan de slag.

Ook binnen het bestuur van gob heeft verjonging en vernieuwing plaatsgevonden. Naast de ervaren bestuurders Henk Kitzen en Frans Fredrix vormen Andre de Bruin, Hans Nohlmans en Jesse van Dalsen het bestuur van gob. Ieder met een eigen achtergrond maar met dezelfde ambitie: “Samen aan de slag vanuit ons hart”. Naast onze rol in het politieke onderdeel willen we […]

Lees meer »

Bedrijven Sittard-Geleen: Samen aan de slag in strategisch overleg én concrete projecten

Sinds jaar en dag, een belangrijk ‘goed’, een belangrijk ‘speerpunt’, door onze mensen van gob, voor onze samenleving in dorp en stad, met een blik over onze gemeentegrenzen. Goed om de betrokkenheid dan nu echt ook  echt ‘terug te lezen’. Bekijk hier het artikel

Lees meer »
gob-gele-sjalen

….de gael sjaale zeen weer ongerwaeg

De “gele gob sjaals” waren weer heel goed vertegenwoordigd.Al vele prinsen en prinsessen recepties zijn bezocht en gaan nog bezocht worden. Wij vinden het belangrijk om ons niet alleen in de verkiezingstijd te laten zien maar ook in de jaren ervoor en erna. Carnavalsverenigingen  hebben een belangrijke meerwaarde in onze stad, dorpen en diverse wijken. […]

Lees meer »
gob vdl

Werkbezoek raadsleden aan VDL Nedcar

Op vrijdag 1 februari 2018 heeft de gemeenteraad van Sittard-Geleen een werkbezoek gebracht aan VDL Nedcar te Born. Een aantal raadsleden van het gob heeft aan dit werkbezoek deelgenomen.  We werden ontvangen met koffie, thee en Limburgse vlaai. Vervolgens werd er gestart met een introductie die plaatsvond door een zeer enthousiaste logistiek manager van VDL […]

Lees meer »
gob Yvonne Salvino fractievoorzitter

Yvonne Salvino nieuwe fractievoorzitter politieke groepering gob

21 december 2018 YVONNE SALVINO NIEUWE FRACTIEVOORZITTER POLITIEKE GROEPERING gob Verjonging en vernieuwing… de ambitie waar gob mee aan de verkiezingscampagne verleden jaar begon. In de aanloop naar 21 maart 2018 heeft de huidige fractievoorzitter Paul Verjans van gob kenbaar gemaakt dat de raadsperiode 2018-2022, zijn laatste periode zal zijn als raadslid in de gemeente […]

Lees meer »
roeptoeter

Risico’s bij de brug tussen Holtum en Illikhoven, rijd je in een donker gat of het Julianakanaal in?

De politieke groepering gob is door inwoners attent gemaakt op de onveilige situatie bij de brug over het Julianakanaal tussen Holtum en Illikhoven. In de eerste plaats ontbreekt er een afscherming, vangrail, omheining of begroeiing tussen het Julianakanaal en de Halve Maanweg. Hierdoor kan het voorkomen, dat verkeer komende vanaf Holtum, rijdende in de richting […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Vragen ex art. 43 R.v.O. inzake complex Reemveld te Einighausen

Geachte voorzitter, Ons is ten gehore gekomen dat aan de voorzijde van complex Reemveld te Einighausen overlast is ontstaan door de worteldruk van de aanwezige bomen. Door deze worteldruk is de aanwezige bestrating dusdanig ontzet dat dit leidt tot valgevaar. Er zijn borden rondom het pleintje aangebracht dat het wegdek slecht is. Echter neemt dit […]

Lees meer »

Aan alle gob-ers en familie…

Tjonge, tjonge, wat was 2018 een bewogen jaar. Een jaar waarin de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvonden. Een jaar waar ontzettend veel energie werd gestoken in de verkiezingscampagne. Een campagne, die tot doel had om de basis te leggen voor verjonging en vernieuwing binnen gob. Met daarbij de ervaring behouden en in te zetten voor de toekomst. Dit […]

Lees meer »

VAN PARTIJPROGRAMMA… …NAAR COALITIEAKKOORD

Waar verkiezingen eindigen beginnen besprekingen over bestuurlijke verantwoordelijkheid mèt de daarbij behorende kansen en uitdagingen. gob heeft vanuit haar partijprogramma – dat leidde tot een verkiezingsoverwinning in maart 2018 – stevige invulling kunnen geven aan het brede coalitieakkoord dat er is gevormd binnen onze gemeente. Ons partijprogramma met de merkbelofte ‘jong en oud werkt samen […]

Lees meer »
roeptoeter

Overleg provinciaal toezichthouder deputé Koopmans met de gemeenteraad Sittard-Geleen

Donderdag 6 december 2018  werd er een informatiebijeenkomst belegd van de gemeenteraad van Sittard-Geleen met de deputé Koopmans en ambtelijke ondersteuning in de provinciale rol als financieel provinciaal toezichthouder. Van de zijde van de provincie werd toegelicht dat ambtelijk aan het College van GS zal worden voorgesteld de begroting 2019 en meerjarenbegroting goed te keuren, […]

Lees meer »
roeptoeter

Bestuursmededeling

In de ledenvergadering van 21 november 2018 traden de bestuursleden Els Meewis-Stans als voorzitter en de bestuursleden John Peeters en Fred Vroomen af. In deze vergadering werden tevens de nieuwe bestuursleden Andre de Bruin, Jesse van Dalsen en Hans Nohlmans benoemd. Andre de Bruin wordt onze nieuwe voorzitter.

Lees meer »
gob ereleden 2018

Verbinding. Loyaliteit. Vertrouwen.

Deze toppers, onze jubilarissen, hebben een warm hart voor gob. Familie gob is trots…….extra trots op ons erelid Els Meewis. Op de foto ziet u een trotse partijleider (Pieter Meekels) met zijn jubilarissen.

Lees meer »
roeptoeter

Begrotings- en bezuinigingsronde Sittard-Geleen

De begrotingsbehandeling, oftewel de bezuinigingsronde van de gemeente Sittard-Geleen heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering op 13 november 2018 van 18.30 – 22.30 uur en op 14 november 2018 van 18.30 uur tot 15 november 2018 te 02.45 uur. Een marathonzitting van de gemeenteraad van Sittard-Geleen, die nog nooit eerder vertoond is. Op internet is te […]

Lees meer »
roeptoeter

Beeldvormende discussie begroting 2019 en de belasting maatregelen voor 2019

Op 1 november 2019 heeft er tijdens de raadsronde een stevige discussie plaatsgevonden aangaande de door het College van B&W in Sittard-Geleen aan de raad gepresenteerde concept begroting 2019, 3e rapportage 2018 en de belastingmaatregelen voor 2019. Eenieder is er van overtuigd dat de financiële  situatie van de gemeente Sittard Geleen verre van rooskleurig is […]

Lees meer »
roeptoeter

Standpunt gob Zuidelijke Spooraansluiting

Ja, het gob heeft ingestemd met het voorstel van het College van B&W om de gereserveerde investeringsgelden van 5 miljoen euro voor de Zuidelijke Spooraansluiting te schrappen. Ja, ook het gob ziet de voordelen aangaande de leefbaarheid omgeving stationsgebied Sittard en de wijken Sanderbout, Mauritspark en Krawinkel. Echter de provincie als financieel toezichthouder eist terecht […]

Lees meer »
roeptoeter

In dialoog over “eigen regie” en “zelfredzaamheid”

Woensdagmorgen 10 oktober  zijn Marcel Claessens en Angelique Smeets namens gob aanwezig geweest bij een bijeenkomst georganiseerd door MEE Zuid-Limburg in Heerlen. MEE vindt dat iedereen zoveel mogelijk moet kunnen meedoen aan onze maatschappij. Daarom gingen wij, gemeenteraadsleden, bestuurders,  voor MEE belangrijke samenwerkingspartners en MEE zelf, in dialoog over “eigen regie” en “zelfredzaamheid”. Mensen met […]

Lees meer »
roeptoeter

Speld van Verdienste voor Ton Keulen uit Buchten

Ons gob lid Ton Keulen heeft  zaterdag 13 oktober door loco-burgemeester Pieter Meekels een gemeentelijke onderscheiding ontvangen. Ton is voorzitter van het dorpsplatform Buchten en penningmeester van het Comité van Samenwerking Buchten. Ook is hij met een korte onderbreking 15 jaar voorzitter van het Maasland Kozakkenkoor. Verder is Ton lid geweest van de EHBO vereniging […]

Lees meer »
roeptoeter

Middengebied Grevenbicht Obbicht

Tijdens de ronde vergadering van donderdag 11 oktober was een mooi voorbeeld hoe de burgers in een vroegtijdig stadium bij de gemeentelijke plannen betrokken kunnen worden. Op de agenda stond ‘de plannen omtrent middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht’. Raadslid Marcel Claessens, heeft het initiatief genomen om de inwoners van Grevenbicht en Obbicht de gelegenheid te […]

Lees meer »
zomerreces gob sittard

Zomerreces na een succesvolle eerste periode

Na de laatste raadsvergadering van 5 juli jongstleden is het dan nu zomerreces! Pittige discussies verleden week, vooruit kijken en samen aan de slag met veel vertrouwen, liepen als een rode draad door deze ‘marathon’ raadsvergadering. Vooruit kijken, samen en vertrouwen… allemaal bouwstenen van gob vanuit onze visie. Onze belofte aan u! De zomermaanden gebruiken […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

art. 43 brief – onderhoud uitloopgebied Holtum

Klik hier om de brief te lezen: GOB Art. 43 mc 25 juni 2018 onderhoud uitloopgebied Holtum

Lees meer »

COALITIEAKKOORD

Donderdag 31 mei tekende partijleider Pieter Meekels namens gob een coalitieakkoord met VVD, SPA en de Vernieuwingsgroep bestaande uit GroenLinks, DNA, SP en PvdA. De nieuwe coalitie heeft 20 van de 37 zetels in de gemeenteraad van Sittard-Geleen. Als grootste partij levert gob 3 wethouders (2,5 fte) in het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders. […]

Lees meer »
gob-collage-wethouders

Kandidaat-wethouders namens gob gekozen

De ledenvergadering van gob heeft dinsdag 8 mei de volgende personen (in volgorde) gekozen als kandidaat-wethouder namens gob: Pieter Meekels Leon Geilen Berry van Rijswijk Momenteel praten de coalitie-vormende partijen over een inhoudelijk programma. Daarna worden afspraken gemaakt over het noodzakelijk aantal wethouders. De ledenvergadering van gob heeft nu alvast drie kandidaten (in volgorde) gekozen. […]

Lees meer »
roeptoeter

Gob vormt coalitie met Vernieuwingsblok (GroenLinks, SP, DNA, Partij van de Arbeid) en VVD

Donderdagavond 3 mei heeft informateur Ad Lutters zijn eindverslag uitgebracht. Twee weken eerder sprak hij bij zijn tussenverslag van een dilemma en vroeg hij gob een keuze te maken tussen een coalitie met CDA en kleinere partijen óf met het Vernieuwingsblok bestaande uit GroenLinks, SP, DNA en Partij van de Arbeid en kleinere partijen. Gob […]

Lees meer »
verslag van informateur ad lutters

Verslag van informateur Ad Lutters

Donderdagavond heeft informateur Ad Lutters verslag uitgebracht aan de gemeenteraad over het informatieproces en zijn advies kenbaar gemaakt. Uit de eerste informatieronde was al duidelijk geworden dat het komen tot een andere bestuurscultuur voor alle partijen een belangrijk thema is. Lutters heeft daarom met alle partijen gesproken over hetgeen precies bedoeld wordt met “een andere […]

Lees meer »
roeptoeter

Eerste informatieronde coalitiebesprekingen afgerond

Als grootste partij heeft gob een eerste ronde van informatieve gesprekken gehouden met alle in de gemeenteraad gekozen partijen. Ook heeft een gesprek plaatsgevonden met de voorzitter van de gemeenteraad, Burgemeester Cox. Donderdagavond 5 april bracht informateur Pieter Meekels verslag uit aan de gemeenteraad over deze eerste ronde. In de informatieve gesprekken ging het onder […]

Lees meer »
gob feestavond5 klein

Samen sterk, samen trots!

“Greutsj op òs allenèi”, dat waren de woorden van voorzitster Els Meewis naar alle kandidaten met hun aanhang en alle direct en indirect betrokkenen. De winst die gob behaalde op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jl. waren reden voor een feestje gisterenavond. In intieme kring vierde gob de indrukwekkende uitslag van 9.345 stemmen die de voltallige kandidatenlijst […]

Lees meer »
gob winnaar gemeenteraadsverkiezingen 2018

gob-fractie groeit naar 9 leden

Gisteren won gob de gemeenteraadsverkiezingen in Sittard-Geleen en werd met 9 zetels de grootste partij in de raad. Maar liefst 9345 stemmen werden uitgebracht op de kandidaten van gob. Wij danken u voor uw stem en voor het vertrouwen. gob neemt nu het initiatief om de onderhandelingen op te starten om te komen tot een […]

Lees meer »
beeg.nl

Vragen en antwoorden gob t.b.v. Beeg.nl door lijsttrekker Pieter Meekels

1. Hoe kijk je terug op de afgelopen 4 jaar ? Heeft gob zijn stempel kunnen drukken op het beleid van de gemeente ? Er is veel gebeurd de afgelopen 4 jaar. En met name veel gerealiseerd. Beleid gaat over meerdere jaren, dus er is ook afgemaakt wat in het verleden is ingezet. Een belangrijk uitgangspunt […]

Lees meer »
Betekenis gob

Wist u dat…

De naam gob ontstaan is in 1981 vanuit de toenmalige herindeling van Grevenbicht, Obbicht en Born. In 2001 ter gelegenheid van de herindeling van Sittard, Geleen en Born is de betekenis omgedoopt in de kernwaarden Geloofwaardig, Open en Betrouwbaar. Nu in 2018 is gekozen voor het principe dat gob een brand is, zoals bijv. Hema. […]

Lees meer »
roeptoeter

gobvragen aan de gemeente maart 2018

10.03.2018 –  GOB GF-JV 18-01 Vragen art. 37 inzake Heremiet te Geleenragen  02.03.2018 – GOB GF-PV 18-04 art. 37 verkeersonveilige situatie Kapelweg Born; Handtekeningenlijst verkeersonveilige situatie Kapelweg Born

Lees meer »
roeptoeter

Provincie keurt begroting Sittard-Geleen goed

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben de begroting van de gemeente Sittard-Geleen goedgekeurd. Daarmee wordt een fikse inspanning van de gemeenteraad en het college van B&W van Sittard-Geleen beloond. ,,Gezamenlijk zijn we er in geslaagd om extra ombuigingen vast te stellen, waardoor we nu voldoen aan de richtlijnen van de provincie,” zegt wethouder Pieter Meekels (gob, […]

Lees meer »
Verkiezingsdebat-Trevianum-Sittard

Verkiezingsdebat op Trevianum in Sittard

Lijsttrekker Pieter Meekels nam vanmiddag deel aan het verkiezingsdebat op Trevianum in Sittard. Er waren honderden leerlingen aanwezig. Samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad. Ook voor de toekomstige generaties!

Lees meer »
gob-tekent-diversiteitspact

gob tekent diversiteitspact van COC Limburg

Vandaag tekenden Giel Kremer en Harry Govers namens gob het diversiteitspact van COC Limburg. Met dit pact wil COC samen met andere organisaties de gemeentelijke politieke partijen een handreiking bieden om te komen tot diversiteitsbeleid. De organisaties willen dat de achterstand wordt ingehaald. Het pact kent vier actiepunten: onderwijs, gezondheid/eenzaamheid, arbeidsmarkt en discriminatie. Het pact […]

Lees meer »
gob-positieve-gezondheid-interview

In gesprek over positieve gezondheid!

Het was koud, de eerste sneeuw was er SAMEN met veel enthousiasme trapten 4 gob-dames de campagne, op 17 januari, af. ‘Positieve gezondheid’… daar ging het gesprek over met de nieuwsgierige marktbezoekers in Born. Goodiebags met daarin; een stuk fruit, hét recept voor een 21 maart-lentesoepje, wat gezondheid gerelateerde artikelen en natuurlijk informatie uit het […]

Lees meer »
roeptoeter

gob kiest voor dialoog, niet voor de schandpaal

Een al jaren voortdurende vete van een inwoner van het kerkdorp Born tegen onze partij gob en onze wethouder Pieter Meekels is sinds begin deze maand weer in alle hevigheid aangewakkerd. Met als gevolg dat enkele ramen van een pand in het centrum van Born vol hangen met kreten gericht tegen onze partij en onze […]

Lees meer »
gob carnaval collage

gob goed vertegenwoordigd bij vele prinsenrecepties

Dit jaar waren wij, als politieke groepering gob, weer goed vertegenwoordigd bij de vele recepties van prinsen, prinsessen en jubilarissen van de carnavalsverenigingen. De gele sjaals vielen goed op en wederom werd de aanwezigheid van ons als grote groep zeer gewaardeerd. Met deze bezoeken laten onze kandidaten zien dat zij makkelijk benaderbaar zijn voor iedereen, voor een […]

Lees meer »
roeptoeter

gobvragen aan de gemeente februari 2018

27.02.2018 – GOB GF-EM 18-01 art. 37 RvO inzake stand van zaken bezoek aan en planning beoogd bestuurscentrum 26.02.2018 – GOB GF-PV 18-03 art. 37 inwoners initiatief buurtpreventie Veiligebuurt Born 22.02.2018 – GOB GF-PV 18-02 art. 37 onveilige verkeerssituaties weg Born-Limbricht; Buurtpreventie Verklaring bewoners Jan van Valkenburgstraat    

Lees meer »
Golden circle

De golden circle van gob

De golden circle van gob…….ja dat is ook wat wij doen op een zaterdagochtend. Niet alleen campagne voeren op de markten op zaterdagochtend, maar ook leren van en met  elkaar. Zo zijn wij op onlangs uitgenodigd bij DOOR communicatie en vorm, en werden wij door Jeroen van der Burgt, meegenomen in de golden circle van […]

Lees meer »
math-nijsten-gob

Persbericht: Nieuwe start voor Math Nijsten bij gob!

Echt ‘staan voor’ een zuiver democratisch proces! Dat raakt de kern waarom Math Nijsten (54 jaar, woonachtig in Geleen, gehuwd met Julienne en vader van dochter Laura (24) en zoon Lucca (21)) per 1 januari 2018 kiest voor gob. Mede-oprichter, lijsttrekker en fractievoorzitter verlaat met pijn in zijn hart zoals hij zelf zegt ‘zijn DNA’. […]

Lees meer »
roeptoeter

Persbericht: gob presenteert verkiezingsprogramma, én kandidatenlijst!

Vol trots presenteert gob op 17 november haar verkiezingsprogramma 2018-2022 voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Daarnaast laat gob met zijn kandidatenlijst zien, dé partij te zijn die qua samenstelling een reflectie van de maatschappij vertegenwoordigt! Lijsttrekker Pieter Meekels: “We zijn klaar voor de verkiezingen! Wij hebben de afgelopen periode zeer zorgvuldig ons programma […]

Lees meer »
roeptoeter

Persbericht: gob over de zwembaden en wielerbaan in Sittard-Geleen

Krantenartikelen en allerlei reacties via social media over sluiting van zwembaden zijn voor de politieke groepering gob aanleiding voor dit persbericht. De informatie dat het College van Burgemeester en Wethouders een voorgenomen besluit heeft genomen voor een centrale vestiging voor ijs- en zwemwater op Glanerbrook te Geleen en niet op de Sportzone is naar mening […]

Lees meer »

Persbericht: gob met lef!

KOPteam10+ nu al in de startblokken voor de verkiezingen van maart 2018, leefbaar en economie dé uitgesproken centrale ankers in het programma voor de komende jaren én gob ‘new-style’; bepaald geen oude wijn in nieuwe zakken! KOPteam 10+ Het gob stelt trots haar jonge en vernieuwde samenstelling van ambitieuze kandidaten voor! Vertegenwoordiging van de wijken […]

Lees meer »
gob klein

Kandidaten in de picture, ontmoet het KOPteam 10+!

Trots stellen wij onze jonge en vernieuwde samenstelling van ambitieuze kandidaten voor! Vertegenwoordiging van de wijken en dorpen in Sittard-Geleen en toekomstbestendigheid zijn belangrijke uitgangspunten voor de samenstelling van onze volledige lijst en ons KOPteam 10+. We werken hard aan een lijst die een reflectie is van de samenstelling van onze maatschappij; jongere en oudere […]

Lees meer »
roeptoeter

Het nieuwe gezicht van gob; bepaald geen oude wijn in nieuwe zakken!

Nee natuurlijk niet!!! Want wat ooit goed begon, is door de jaren heen alleen maar sterker geworden en resulteert vandaag de dag in een ambitie om een sterk merk met veel verve uit te dragen! Even samen terug in de tijd. GOB ontstond in de jaren 80 en was toen dé politieke groepering die zich […]

Lees meer »
pieter-meekels

Persbericht: Pieter Meekels lijsttrekker GOB in 2018

Pieter Meekels is gekozen tot lijsttrekker van de politieke partij GOB voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 in de gemeente Sittard-Geleen. Hij werd unaniem tot lijsttrekker gekozen tijdens de drukbezochte ledenvergadering van GOB op 7 maart jl. Cruciale ontwikkelingen hebben plaatsgevonden bij Chemelot en VDL Nedcar mede dankzij zijn inzet als wethouder economie en […]

Lees meer »
roeptoeter

VISIE politieke groepering GOB over stadsdeel GELEEN

De laatste tijd bereiken ons regelmatig berichten van burgers die hun bezorgdheid uitspreken over het stadsdeel Geleen. Burgers die bezorgd zijn over de toekomst van de Hanenhof en het sport- en recreatiecentrum Glanerbrook, maar ook over de toekomst van het stadscentrum van Geleen. De leegstand, die verder dreigt op te lopen. De politieke groepering GOB is grote voorstander […]

Lees meer »
tihange

GOB IS VAN MENING DAT DE KERNCENTRALE TIHANGE (B) GESLOTEN DIENT TE WORDEN

De fractie en steunfractie van GOB is van mening dat uit veiligheidsoverwegingen deze Kerncentrale gesloten moet worden indien er geen constructieve verbeteringen worden doorgevoerd in de bedrijfsvoering van deze kerncentrale Tihange. De fractie van de politieke groepering GOB heeft zich in de loop van 2016 m.b.t. de problematiek rondom de kerncentrale Tihange (B) op de […]

Lees meer »