gob
gob sittard geleen
politiek sittard geleen
gob geleen
gob politiek geleen
gob sittard
gob sittard geleen politiek
gob politiek limburg
gob politieke vereniging
gob online

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Samen maken we onze toekomst. Helpt u mee? Berry van Rijswijk.

Mijn naam is Berry van Rijswijk en vandaag breekt gob een lans voor al diegenen die het moeilijk hebben. Want in ons rijke Nederland leven helaas ook veel mensen in armoede, maar liefst ruim 1 miljoen mensen! Omdat ze hun baan verloren hebben, omdat ze de verkeerde keuzes gemaakt hebben of door Corona. En dan is nog niet eens alle armoede bekend. Want er rust nog altijd een taboe op armoede en daardoor is veel armoede nog steeds verborgen.

Alsgrootste lokale partij van Sittard-Geleen, heeft gob altijd oog en oor voor alle inwoners, dus ook voor diegenen die het heel erg moeilijk hebben. Want de reden waardoor mensen in armoede leven is eigenlijk niet zo belangrijk. Veel belangrijker is wat we met zijn allen kunnen doen om hen te helpen. gob streeft ernaar om, dreigende, (stille) armoede en schulden van de sociaal zwakkere inwoners op adequate wijze terug te dringen. gob is ook blij met lokale initiatieven die mensen met een kleine beurs helpen. Denk aan bijvoorbeeld de voedselbank, de speelgoedbank, de Engele van Zitterd-Gelaen of het Glanerbloempje.

gob vindt het belangrijk dat jong en oud samen werken aan een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen, in dorp én stad. Maar gob vindt ook dat we dan al diegenen die het moeilijk hebben en in armoede leven nooit mogen vergeten.

Het zou fijn zijn als u aanvullende tips of suggesties voor me heeft. Alle informatie over dit voor u en gob zo belangrijke onderwerp is welkom. Dus schroom niet om mij te bellen of mailen (raadslid.vanrijswijk@sittard-geleen.nl of via 06-54643990).

En mocht u in uw familie- of kennissenkring mensen kennen die dit onderwerp ook na aan het hart ligt dan stel ik het op prijs als u hen attent maakt op dit bericht, zodat zij hun mening kunnen geven.

Met gob groet, Berry.