gob
gob geleen
gob politiek geleen
gob politiek limburg
gob sittard
gob sittard geleen
politiek sittard geleen
gob online
gob politieke vereniging
gob sittard geleen politiek

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Voortgangsrapportage formatieproces nieuwe coalitie.

Voortgangsrapportage formatieproces nieuwe coalitie Sittard- Geleen

Op donderdag 3 oktober j.l. heeft de commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de partijen GroenLinks, PvdA, PVV en D66, hun advies uitgebracht aan de fractievoorzitters cq vertegenwoordigers van de politiek partijen in de gemeenteraad.

De commissie heeft op basis van constateringen geadviseerd aan gob  om per direct te starten aan een formatieproces om een nieuwe coalitie te vormen (opdracht 1), met als opdracht:

a) een coalitie te vormen met een werkbare meerderheid in de gemeenteraad. Het is aan gob te bepalen met welke partijen wordt gesproken.

b) de minimale coalitiemeerderheid 22 zetels bedraagt, zoals genoemd in het rapport van de informateurs.

c) een nieuw college een stabiel en collegiaal bestuur moet zijn, dat beschikt over de bestuurskracht die vereist is om de uitdagingen waar Sittard-Geleen voor staat aan te pakken.

d) uit de portefeuilleverdeling moet blijken dat er geen sprake is van dominantie van één partij of persoon. De commissie beseft dat deze formulering vaag is, maar veronderstelt dat beoogde coalitiepartners het zelf in de hand hebben om toe te zien op de gewenste balans.

Dit advies is door de fracties in de gemeenteraad overgenomen en gob heeft de verantwoordelijkheid genomen om het formatieproces te starten.

Achtergrond van het advies van de commissie van vier partijen is,  een brug te willen slaan tussen coalitie en oppositie. Daarnaast hebben zij aangegeven dat het dient te gaan om een programmatische toenadering en samenwerking in het belang van de stad.

gob heeft vervolgens alle partijen in de gemeenteraad uitgenodigd voor een gesprek op 10, 11 en 12 oktober. Behalve het CDA hebben alle partijen gevolg gegeven aan deze uitnodiging.

Een korte update:

  • De gesprekken waren eerlijk, enthousiast en constructief
  • Team’gevoel’ heel belangrijk
  • Handelen in het belang van de stad
  • Wethoudersposten niet invullen door partijen met 1 zetel
  • Voldoende bestuurskracht in het college
  • Enkele partijen sluiten andere partijen uit qua samenwerking in een coalitie
  • Cultuuromslag in raad en college wordt gezien als een belangrijk punt
  • Zorgvuldigheid gaat voor snelheid

Ook is vastgesteld dat diverse partijen van mening waren dat er samenwerkingsafspraken waren met andere partijen.. Hiervan is tijdens de afzonderlijke gesprekken niets gebleken.

Naar aanleiding van de 1e gespreksronde hebben wij een afspraak gemaakt met burgemeester Cox en hem op de hoogte gebracht van de stand van zaken.

Vervolgens hebben wij nog met een aantal partijen een 2e gesprek gevoerd. Ook deze zijn zeer constructief verlopen. gob heeft verschillende partijen gevraagd om met ons mee te denken over de wijze waarop een breed draagvlak in de gemeenteraad mogelijk zou zijn. In de bespreking met de diverse partijen kwam  naar voren dat het ook de taak van andere fracties dan het gob is,  om te werken aan een goed stadsbestuur. Toegezegd is door partijen hier de komende week op terug te komen bij ons.

De griffie heeft ons ondersteund met de verslaglegging. Waarvoor onze dank.

De komende periode zullen wij nieuwe afspraken maken met partijen, mogelijk met een aantal partijen tegelijk.

Wij hebben er vertrouwen in dat de constructieve gesprekken verzilverd kunnen worden en dat we samen verder kunnen bouwen……in het belang van de stad.

Indien er vragen zijn neem gerust contact met ons op.

27 oktober 2019.

Yvonne Salvino

Pieter Meekels