gob sittard
gob sittard geleen politiek
gob politieke vereniging
gob politiek geleen
gob sittard geleen
politiek sittard geleen
gob
gob online
gob geleen
gob politiek limburg

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

COALITIEAKKOORD

Donderdag 31 mei tekende partijleider Pieter Meekels namens gob een coalitieakkoord met VVD, SPA en de Vernieuwingsgroep bestaande uit GroenLinks, DNA, SP en PvdA. De nieuwe coalitie heeft 20 van de 37 zetels in de gemeenteraad van Sittard-Geleen. Als grootste partij levert gob 3 wethouders (2,5 fte) in het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders. In het totaal krijgt het college 7 wethouders (5,5) fte. In het coalitieakkoord ‘Samen Duurzaam. Samenwerken aan een gezonde gemeente’ zijn uiteraard veel punten uit het gob-verkiezingsprogramma terug te vinden. De kandidaat-wethouders worden woensdag 6 juni tijdens een extra gemeenteraadsvergadering geïnstalleerd. Dan wordt ook het coalitieprogramma ter kennis van de raad gebracht.

3 gob-wethouders
Pieter Meekels wordt wethouder van Stedelijke Ontwikkeling, Economie en Middelen. Hij wordt tevens loco-burgemeester. Leon Geilen wordt wethouder Gezondheid, Leefomgeving, Inwonerparticipatie en Communicatie en 2e loco-burgemeester. Pieter en Leon waren ook afgelopen periode wethouder voor gob. In het nieuwe college zullen zij wederom fulltime aan de slag gaan. De derde wethouder voor gob is Berry van Rijswijk. Hij wordt parttime wethouder (0,5 fte) met de portefeuille Jeugd, Onderwijs en Evenementen. Met deze portefeuilles kunnen zij samen stevig invulling geven aan het gob-motto “vanuit het hart, jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!”.

De overige kandidaat-wethouders zijn: Kim Schmitz (GroenLinks 1,0 fte), Jos Bessems (DNA 0,75 fte), Felix van Ballegooij (SP 0,75 fte), Eefje Joosten (VVD 0,5 fte).

Nieuwe raadsleden
Kitty Creemers en Roy Breidenbach worden 6 juni geïnstalleerd als nieuw raadslid namens gob. Zij vullen de vacatures in de gob-raadsfractie in die zullen ontstaan als Pieter en Leon opnieuw wethouder.

Coalitieakkoord
De hoofdpunten uit het coalitieakkoord zijn een nieuwe bestuursstijl met veel aandacht voor de dialoog met inwoners, gezonde en tevreden inwoners in een leefbare en toekomstbestendige gemeente.

Het gaat om een akkoord op hoofdlijnen, met ruimte voor aanpassingen. Het is een programma voor en straks ook van de Sittard-Geleense samenleving. Want nadere invulling en uitwerking van het coalitieprogramma vindt plaats door het akkoord te bespreken met gemeenteraad, inwoners, verenigingen en stakeholders uit het bedrijfsleven, het onderwijs en maatschappelijke organisaties. Dat gebeurt na de zomervakantie.

Duurzaamheid vormt een rode draad in het coalitieakkoord vanwege de grote impact op
maatschappelijke ontwikkelingen voor zowel inwoners, milieu als economie. Een open en
collegiale bestuursstijl is eveneens een belangrijk speerpunt waarbij besturen met, voor en door
de inwoners centraal staat. Voor de coalitie staat voorop dat Sittard-Geleen een leefbare en
toekomstbestendige gemeente is, waar het aantrekkelijk wonen is en waar een beter sociaal
evenwicht een belangrijke opgave is. Dat alles uiteraard in het besef dat de financiële positie
van de gemeente beter kan.

7 opgaven

De zeven partijen die het coalitieakkoord hebben opgesteld hebben naast bovenstaande
speerpunten zeven opgaven geformuleerd voor Sittard-Geleen:

1. Een gemeentebestuur met en voor de inwoners
2. Vooroplopen naar een duurzame toekomst
3. Gezond en veilig in een sociale gemeente
4. Wonen en leven in Sittard-Geleen
5. Ontspannen en genieten in Sittard-Geleen
6. Een duurzame economie voor werk en innovatie
7. Financiën duurzaam op orde

Per opgave zijn acties en onderzoeken genoemd die de komende tijd worden uitgevoerd. Ook
de wijze waarop inwoners betrokken worden, is beschreven. Besluiten uit het verleden t.a.v.
projecten die nog beïnvloedbaar zijn, zullen op grond van de financiële situatie van de
gemeente herijkt worden. In de duurzaamheidsparagraaf staat, naast een versnelde uitrol van
Het Groene Net, nadrukkelijk dat Graetheide groen blijft en dat compensatie moet plaatsvinden
voor uitbreiding van bedrijvigheid op Lexhy.

Vanuit het oogpunt van gezondheidsbevordering steunt de coalitie het handhaven van een
zwemvoorziening voor doelgroep- en educatief zwemmen op de locaties Het Anker en De
Nieuwe Hateboer, indien dit financieel haalbaar is. De bestaande 400-meter schaatsbaan bij
Glanerbrook blijft in ieder geval open totdat er definitieve keuzes zijn gemaakt over de
toekomstige omvang van de schaatsvoorziening.

Er komen extra boa’s, een experiment waarbij inwoners met een bijstandsuitkering mogen
bijverdienen, experimenten met vernieuwende woonvormen en verkeersproblemen in de wijk
worden aangepakt. Er wordt niet bezuinigd op het onderhoud in de openbare ruimte. Tevens
wordt de dienstverlening voor verenigingen die evenementen organiseren verbeterd.

Vanuit de verantwoordelijkheid als centrumgemeente blijft Sittard-Geleen zich inzetten voor
regionale samenwerking.

Op woensdag 6 juni vindt een extra raadsvergadering plaats waarin de wethoudersbenoeming
op de agenda staat en het coalitieakkoord officieel aan de gemeenteraad van Sittard-Geleen
wordt aangeboden. Op 21 juni vindt een inhoudelijke bespreking van het akkoord plaats,
waarna op 5 juli het op basis daarvan bijgestelde akkoord ter vaststelling wordt geagendeerd.
In het derde kwartaal wordt het akkoord met de belangrijkste stakeholders in de gemeente en met
inwoners en verenigingen besproken. Eind dit jaar is het definitieve programma dan klaar.

Bekijk hier het Coalitieakkoord Sittard-Geleen 18-22