gob politiek geleen
gob online
gob sittard
gob sittard geleen politiek
gob politieke vereniging
gob geleen
gob politiek limburg
politiek sittard geleen
gob
gob sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Vol vertrouwen samen verder bouwen aan de toekomst van Sittard-Geleen.

PIETER MEEKELS TROTS OP ZIJN NIEUWE EN ZEER ERVAREN TEAM!

Onder het motto ‘verjonging en vernieuwing’, doe ik bewust een stap opzij en ga ik na een 44-jarige loopbaan in
het openbaar bestuur op 16 april 2022 met pensioen. Dan is het moment aangebroken waarop ik vol trots terugkijk
en tegelijkertijd vol vertrouwen de toekomst tegemoet zie. Onze partij is vanaf dag 1 in de afgelopen 21 jaar
uitgegroeid tot een factor van betekenis voor alle mensen in Sittard-Geleen. En dat groeiproces gaat door want
een nieuwe en ervaren ploeg, onder aanvoering van lijsttrekker Yvonne Salvino, samen met Leon Geilen en
Marcel Claessens, neemt het stokje over. Samen met alle kandidaten op de lijst en alle gob leden zullen zij de
stem van inwoners uit alle wijken en dorpen vertegenwoordigen. Samen met de huidige 10 raadsleden, 2 burgerraadsleden,
2 wethouders, 7 bestuursleden en meer dan 100 leden. En hopelijk steunen in maart 2022 opnieuw
veel kiezers gob door hun stem aan een van onze 50 kandidaten te verlenen. Een stem op een van hen is in het
belang van onze gezamenlijke toekomst meer dan de moeite waard. En natuurlijk blijf ik ook mijn steentje
bijdragen en zal ik hen allemaal steunen via mijn rol in het partijbestuur.

Die pensioendatum komt uiteraard niet uit de lucht vallen, en om die reden hebben we al in de aanloop naar de
verkiezingen van 2018 ingezet op een verbreding van de top van de partij. De afhankelijkheid van één persoon was
niet langer opportuun, en past ook niet meer bij de gevarieerde mix van kwaliteiten die een partij tegenwoordig
nodig heeft om zoveel mogelijk mensen aan te spreken. Samen met Leon Geilen en Yvonne Salvino vormde ik
toen voor het eerst de driewieler, die als een geolied kopteam de gob-karavaan aanvoerde. Daarnaast verdeelden we de lijst in kleine groepen van kandidaten, waardoor iedere wijk en ieder dorp een herkenbaar aanspreekpunt op folders en posters aantrof. Al met al een zeer gevarieerd beeld. Onze boodschap was en is nog altijd duidelijk: gob, een partij die geworteld is in al onze steden, dorpen en wijken, met kandidaten die weten wat daar speelt en die luisteren naar wat er leeft. Samen werken we aan een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen, in dorp én stad, mét en voor jong en oud. Stuk voor stuk zetten gob mensen zich in voor de belangen van alle inwoners, verenigingen en bedrijven. Voortdurend hebben ze een luisterend oor en helpen of adviseren ze bij problemen. Dicht bij de inwoners is wat mij het enige antwoord op het verlies van vertrouwen in de overheid. Onze sterke kracht is praten met de mensen, ze bezoeken of ze ontmoeten. Benaderbaar zijn dus!

Voor de verkiezingen van 2022 neem ik niet langer plaats op de driewieler, en zal de positie naast Leon en Yvonne
worden ingenomen door Marcel Claessens. Met hun 3-en zijn ze samen ervoor verantwoordelijk om het noodzakelijke
gezag uit te stralen dat kiezers aan een partijtop toebedelen. Ieder vanuit hun eigen kracht. En die kwaliteiten hebben
ze! Dat vindt gob belangrijk, en daarom hebben we unaniem voor hen gekozen.
In de wederzijdse aanvulling schuilt de grootste kracht.

Met Yvonne als lijstrekker bouwen we verder aan onze belangrijke pijler economie. Met haar ervaring, met haar
ondernemershart en haar vermogen om mensen, organisaties en initiatieven te verbinden.

Leon is een sterke en ervaren bestuurder en goed ingevoerd in de inhoudelijke dossiers van onze gemeente. Leon staat
erom bekend dat hij participatie hoog in het vaandel heeft staan in alles wat hij doet. Zijn kwaliteiten zijn zeer waardevol voor onze gemeente, het College en onze partij. Ik acht hem in staat om leiding te geven aan een nieuw college.

En tenslotte Marcel. Hij brengt zijn grote betrokkenheid bij inwoners en verenigingen in. Wie kent Marcel niet, ben ik
geneigd te zeggen. Marcel zit als een spin in het web van een sterk en wijdvertakt lokaal netwerk, waarbij hij de
sociaal-maatschappelijke kant van onze partij laat zien. Iedere dag opnieuw.

gob is de lokale partij die zijn onderscheidend vermogen niet kan ontlenen aan een landelijk programma of een
landelijk bekend politiek gezicht. Het is ons bezielend leiderschap dat door de hele partij wordt uitgedragen dat gob
zo uniek maakt. Al deze competenties samen zijn onderdeel van de kracht van gob. En door ze te bundelen wordt het
geheel bovendien sterker dan de som der delen.

Ik ben er uitermate trots op dat dankzij de inzet van velen, gob is gegroeid tot een sterke, betrouwbare lokale partij.
Dankzij deze inzet is er een mooie basis voor de toekomst. Een toekomst die ik vol vertrouwen tegemoet zie. De
toekomst van een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen, in dorp én stad, mét en voor jong en oud. Want dat
is waar we het voor doen!

Yvonne, Leon, Marcel en alle 47 andere kandidaten: samen kom je verder, dus zet er de schouders onder en bouw voort, zoals gob dat altijd gedaan heeft. Ik heb er alle vertrouwen in. Samen met onze kiezers bouwen wij verder aan de toekomst van Sittard-Geleen met al haar mooie kernen en dorpen!

Pieter,
september 2021