vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Jules Stans laat zijn ‘licht schijnen’ op de steunfractie van gob.

Zoals elke politieke partij ontleent gob haar bestaansrecht aan de leden van de vereniging. Zij zijn het fundament van ‘het huis dat gob heet’.
De leden van gob die gekozen zijn in de gemeenteraad hebben de handen vol met hun raadslid-werkzaamheden en zijn blij met de ondersteuning die zij vanuit de partij krijgen. De steunfractie geeft daar mede invulling aan.

Wie zit in de steunfractie en hoe leveren ze hun inbreng?
Bij onze partij zijn alle leden dé steunfractie.
Zij ondersteunen de raadsleden door hun inbreng bij belangrijke thema’s die in de raad aan de orde komen. Daarnaast stellen zij zaken aan de orde die leven bij onze burgers. Steunfractieleden staan niet vaak in de schijnwerpers, dat neemt niet weg dat zij met hun inbreng, achter de schermen, bouwstenen leveren voor het beleid dat onze fractie ten uitvoer brengt.

In de dagelijkse praktijk zijn we met een drietal leden actief om onze steunfractie een gezicht te geven. Elk vanuit onze eigen gekozen aandachtsvelden zijn we ‘een kritisch positieve luis in de pels’ van onze fractie.
Inge Krebaum richt zich voornamelijk op het economisch aandachtsveld. Niek Wetzels heeft het sociale domein omarmt en zelf heb ik onze leefomgeving en alles wat daarmee samenhangt voor mijn rekening genomen. Onze leidraad is ons verkiezingsprogramma en natuurlijk het coalitieakkoord. Per aandachtsveld zitten wij de deelvergaderingen van de steunfractie voor en creëren een omgeving waarin onze leden gemakkelijk hun inbreng kunnen leveren.
Maandelijks en soms iets vaker komen we als steunfractie bij elkaar om zaken door te spreken. Deze vergaderingen worden bijgewoond door raadsleden en wethouders waar mogelijk. Aansluitend vindt de fractievergadering plaats. Daarvoor bent u van harte welkom. De rode draad is natuurlijk de agenda van de eerstkomende raadsvergadering. Maar ook de zaken die steunfractieleden vanuit hun omgeving inbrengen. Het mag duidelijk zijn dat wij alle leden van gob welkom heten in de steunfractievergaderingen en hun inbreng over welk onderwerp dan ook zeer op prijs stellen.
De eerstvolgende steunfractievergadering staat gepland op 13 mei aanstaande.

Met vriendelijke groet,

Jules Stans