gob online
gob sittard geleen
gob politieke vereniging
gob politiek limburg
gob
politiek sittard geleen
gob politiek geleen
gob sittard
gob geleen
gob sittard geleen politiek

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

In dialoog over “eigen regie” en “zelfredzaamheid”

Woensdagmorgen 10 oktober  zijn Marcel Claessens en Angelique Smeets namens gob aanwezig geweest bij een bijeenkomst georganiseerd door MEE Zuid-Limburg in Heerlen.

MEE vindt dat iedereen zoveel mogelijk moet kunnen meedoen aan onze maatschappij.

Daarom gingen wij, gemeenteraadsleden, bestuurders,  voor MEE belangrijke samenwerkingspartners en MEE zelf, in dialoog over “eigen regie” en “zelfredzaamheid”.

Mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB, zoals MEE dit noemt) zijn niet (altijd) in staat om dit zelf te realiseren. LVB is een ruim begrip, slechts enkele voorbeelden  hiervan zijn mensen met (tijdelijke) psychische problemen, geboren afwijkingen/syndromen, mensen met een verslaving, dak- en thuislozen, verwarde mensen etc.

Niet iedereen is in staat om mee te doen in onze maatschappij en zelf de regie te hebben. Sommige mensen hebben hiervoor (tijdelijk) een steuntje in de rug nodig. Zij kunnen een beroep doen op cliëntondersteuning van MEE.

Ellen, een cliënt van MEE én moedige dame, die voor deze groep in gesprek ging en vragen van ons beantwoorde maakt duidelijk dat we met z’n allen meer empathisch (inlevings) vermogen moeten tonen en vooral tijd moeten maken om te luisteren. Ook is het van belang om zoveel mogelijk met “makkelijke taal” te corresponderen/spreken.

Professor Dr. Xavier Moonen gaf ons inspirerende informatie.

Zoals zijn uitspraak:

“Gelijke kansen voor iedereen bereiken we alleen als we mensen ongelijk behandelen”.

Deze informatie zullen wij zeker meenemen met vraagstukken die hierop van toepassing zijn. Kortom het was een mooie, leerzame en inspirerende ochtend!