gob politieke vereniging
gob politiek geleen
gob sittard geleen
gob sittard
politiek sittard geleen
gob geleen
gob politiek limburg
gob online
gob sittard geleen politiek
gob

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

gob tekent diversiteitspact van COC Limburg

Vandaag tekenden Giel Kremer en Harry Govers namens gob het diversiteitspact van COC Limburg. Met dit pact wil COC samen met andere organisaties de gemeentelijke politieke partijen een handreiking bieden om te komen tot diversiteitsbeleid. De organisaties willen dat de achterstand wordt ingehaald. Het pact kent vier actiepunten: onderwijs, gezondheid/eenzaamheid, arbeidsmarkt en discriminatie.

Het pact sluit aan bij de wensen van gob. gob streeft namelijk, zo blijkt ook uit ons verkiezingsprogramma, naar een inclusieve samenleving waarin kwetsbare inwoners bijzondere aandacht en ondersteuning dienen te krijgen om zo deel te kunnen blijven uitmaken van onze samenleving. Een samenleving waar iedereen tot recht kan/moet komen en waar het niet uitmaakt welk(e) culturele achtergrond, gender, leeftijd, talent of kwetsbaarheid iemand heeft.