gob politieke vereniging
gob sittard
gob sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob
gob geleen
gob politiek geleen
politiek sittard geleen
gob online
gob politiek limburg

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Digitaal meldpunt voor verenigingen en stichtingen.

Acties n.a.v. motie 20 (digitaal) meldpunt verenigingen en stichtingen

Sittard-Geleen, 23 februari 2021
VERZONDEN 2 5 FEB. 2021

Geachte leden van de gemeenteraad

Bij deze informeren wij u over de afhandeling van de, in de vergadering van de gemeenteraad d.d. 11/12 november 2020 aangenomen, motie “(Digitaal) meldpunt verenigingen en stichtingen”.

Naar aanleiding van het verzoek van de gemeenteraad aan het college om:

Een digitaal meldpunt op te richten voor verenigingen en stichtingen waar ze snel en gemakkelijk terecht kunnen met vragen of problemen ten gevolge van corona;

Alle verenigingen en stichtingen hierover aan te schrijven en (actief) over te informeren en hier verder via de gebruikelijke kanalen ruchtbaarheid aan te geven;

Er voor te zorgen dat er, zoveel mogelijk, een vast aanspreekpunt komt voor de beantwoording van vragen en het leveren van maatwerk bij het oplossen van (financiële) problemen van de verenigingen en stichtingen,
heeft het college een aantal acties uitgevoerd.

Digitaal informatiepunt
Op de website www.sittard-qeleen.nl is corona-informatie toegevoegd voor verenigingen en stichtingen, onder het ‘Verenigingsloket’. De informatie is gemakkelijk vindbaar, in het zoekmenu, alsook via de banner ‘Corona-informatie voor verenigingen en stichtingen’ onderaan de homepage.

Actief informeren
Aan alle verenigingen en stichtingen in de gemeente Sittard-Geleen is op 4 februari j.l. een brief per mail verstuurd (bijlage 1). Daarnaast is via de reguliere e-nieuwsbrief en een nieuwsbericht op de website dezelfde informatie verspreid.

Vast aanspreekpunt
Alle verenigingen en stichtingen beschikken over een vast aanspreekpunt bij de gemeente Sittard-Geleen. In de communicatie (briefen website) is per sector herhaald bij welke medewerker de vereniging of stichting terecht kan met vragen.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen