gob politieke vereniging
politiek sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob geleen
gob politiek limburg
gob
gob sittard
gob sittard geleen
gob politiek geleen
gob online

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Overleg provinciaal toezichthouder deputé Koopmans met de gemeenteraad Sittard-Geleen

Donderdag 6 december 2018  werd er een informatiebijeenkomst belegd van de gemeenteraad van Sittard-Geleen met de deputé Koopmans en ambtelijke ondersteuning in de provinciale rol als financieel provinciaal toezichthouder.

Van de zijde van de provincie werd toegelicht dat ambtelijk aan het College van GS zal worden voorgesteld de begroting 2019 en meerjarenbegroting goed te keuren, maar het preventief toezicht over het jaar 2019 te handhaven.

De provinciaal toezichthouder geeft aan dat er een aantal onzekerheden in de begroting zitten die als zorgpunten zijn benoemd. Dat o.a. voldaan moet worden aan de regels aangaande de algemene reserve en begrotingsregels en het weerstandsvermogen nog niet op orde is.

Zodra Sittard-Geleen er blijk van heeft gegeven een beleid te voeren waardoor deze zorgpunten in voldoende mate bij de provinciaal toezichthouder worden weggenomen, zal de provinciaal toezichthouder aan het provinciaal bestuur adviseren een bestuursakkoord met de gemeente Sittard-Geleen in overweging te nemen. Zie hierna de bijdrage van de gob-fractie.

Bijdrage van de gob-fractie