gob
politiek sittard geleen
gob online
gob politiek limburg
gob sittard
gob politiek geleen
gob sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob geleen
gob politieke vereniging

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Mama’s Pride….een geliefd evenement blijft in stand.

Sittard-Geleen verheugd met bevestiging Mama’s Pride 2020

Sittard-Geleen, 9 januari 2020 – Popfestival Mama’s Pride zal in 2020 doorgang vinden. Dat hebben Stichting Mama’s Pride en de gemeente Sittard-Geleen geconcludeerd naar aanleiding van een constructief gesprek.

Stichting Mama’s Pride gaf eind 2019 te kennen onzeker te zijn over haar toekomstig voortbestaan. Een subsidietoekenning van Sittard-Geleen van 25.000 euro, net als voorgaand jaar, zou samen met andere inkomstenbronnen onvoldoende toereikend zijn om het evenement te laten doorgaan in 2020. Sittard-Geleen gaf toen al aan wegens beperkte middelen geen hoger subsidiebedrag te kunnen toekennen. Wethouder Berry van Rijswijk (Evenementen) beloofde op verzoek van de gemeenteraad om het gesprek met de organisatie van het festival aan te gaan.

Tijdens een goed gesprek tussen beide partijen is de financiële situatie van de stichting besproken en heeft de gemeente haar hulp aangeboden. Zo wordt dit jaar materiele ondersteuning geboden, in de vorm van schoonmaakkosten en materiaal dat de gemeente bij eigen evenementen inzet. De organisatie maakt zich zorgen over het weer en daarmee eventueel achterblijvende inkomsten daarvan. Indien Mama’s Pride 2020 financieel in de problemen komt, is Sittard-Geleen bereid om bij uitzondering 5000 euro achteraf te subsidiëren. Dat doet zij omdat Mama’s Pride door een eenmalig slecht jaar in 2018 een groot deel van haar reserves kwijt is geraakt.

“We zijn blij met het in stand houden van dit unieke openlucht popfestival in onze gemeente,” verklaart wethouder Berry van Rijswijk. “Het is niet wenselijk dat een geliefd evenement in Sittard-Geleen verdwijnt doordat het een keer pech heeft gehad met de weersomstandigheden. Daarom zijn we oplossingsgericht met elkaar een open gesprek aangegaan en hebben we gekeken naar de mogelijkheden die wij samen kunnen bieden.”

De organisatie laat weten positief te zijn over de samenwerking met de gemeente. Voorzitter Koen van den Berg: “Kwaliteit en veiligheid staan bij Mama’s Pride hoog in het vaandel. Dat willen we blijven garanderen voor het publiek, maar daar staan wel kosten tegenover. Ook het weer maakt ons kwetsbaar. We zijn in ieder geval blij met een eerste subsidietoekenning.” Mama’s Pride zal dit jaar plaatsvinden op 9 en 10 mei. 

Sittard-Geleen heeft in december 2019 aan verschillende evenementen in de gemeente een subsidie toegekend. Het gaat om een totaalbedrag van 197.000 euro voor 2020. De hoogte van de subsidies per evenement worden bepaald op basis van de beschikbare middelen en in samenhang met de overige aanvragen van evenementen.