gob sittard geleen politiek
gob sittard geleen
gob sittard
gob
gob politiek geleen
gob geleen
gob politieke vereniging
politiek sittard geleen
gob politiek limburg
gob online

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Vanuit het hart samenwerken aan de toekomst van…..Geleen

Binnenstedelijke ontwikkeling en parkeren, het dossier dat in de afgelopen maanden van voor tot achter besproken is en waarin stappen vooruit zijn gemaakt.

Terugblik
Behandeling in de ronde juni 2019. Onze bijdrage was kritisch. Er lag een voorstel voor met een viertal aandachtspunten t.w. leegstand, parkeertarieven, onaantrekkelijke openbare ruimte en ondermijning. En er lagen enkele voorstellen om e.e.a. aan te pakken t.w. inzet Hans van Tellingen t.b.v. visievorming fundamentele aanpak Geleen, aanpassen van de stimuleringsregeling, reduceren parkeertarieven en een aantal quick wins, zoals meer groen en verruiming uitstalbeleid.

Goed om al deze zaken aan te pakken echter 1 van onze kritische noten op dat moment was, dat een korte termijn actie voor Geleen essentieel is. Echter er was geen overeenstemming tussen centrummanagement, vereniging van eigenaren en de gemeente. Dus ons lag een voorstel voor om geld beschikbaar te stellen voor Geleen, en partijen werden er niet blij van.

Niet goed dus! Onze oproep was dan ook om ‘samen in die bus’ te stappen en samen met de ondernemers en vastgoedeigenaren aan de slag te gaan, om hier samen uit te komen, en hiermee dan wel aan de voorwaarden van de provincie (onze toezichthouder) te voldoen.

Die bus is gaan rijden 😉.

Tussenliggend
In de raadsvergadering van 3 juli jl. is er door DNA en alle andere coalitiepartijen een amendement ingediend. Met dit amendement gaven wij het college de opdracht om uiterlijk 1 augustus met een uitwerking van de proeftuin Geleen te komen, waarbij in die uitwerking een voorstel ligt voor parkeren. Het voorstel van het College werd aangehouden.

Wij hadden nl inmiddels een brief ontvangen van de provincie, waarin door deputé Koopmans de mogelijkheid werd geboden om voor centrum Geleen een proeftuin uit te werken voor Geleen en de bereidheid uitgesproken om extra geld in te zetten hiervoor.

Het debat was pittig. Als coalitie gunden wij de ondernemers een veel hoger bedrag dan de beschikbare 210.000,- van de gemeente. Echter de oppositie kwam met een voorstel om € 81.000,00 per direct inzetten voor gratis parkeren tot 31 december 2019, waardoor dit bedrag niet in de proeftuin betrokken kon worden en dus minder geld voor Geleen beschikbaar kwam.

Na het pittige debat en helaas nog steeds ontevreden ondernemers en vastgoedeigenaren is ons amendement wel aangenomen.

Heden
In de afgelopen weken is er door het college hard gewerkt aan het amendement. In 1e instantie is er ambtelijk met de ondernemers en vastgoedeigenaren gesproken. Daarna op bestuurlijk niveau, waar ook onze wethouder Pieter Meekels een grote rol in heeft gespeeld ter ondersteuning van de portefeuillehouders Jos Bessems en Eefje Joosten. Ze zijn nog een stap verder gegaan en hebben ook de provincie betrokken.

En dit alles heeft mogen leiden tot een uitwerking van het amendement, nog beter dan verwacht. Op korte termijn wordt de parkeersituatie aangepakt. Per 1 september 2019 wordt op drie plekken doordeweeks gestart met een proef waarbij voor de eerste twee uren parkeren een nultarief geldt. En dit parkeerregime geldt tot en met december 2020. Op drie plekken in Geleen, te weten, Het Koningsplein, De Markt en De Elisabethstraat kunnen bezoekers een kaartje uit de automaat halen, waarvoor de 1e twee uur een nultarief geldt. Dus een vorm van slim parkeren, om te meten en te weten. Op deze manier kan inzichtelijk gemaakt worden wat er voor Geleen nodig is om het centrum van Geleen structureel en toekomstgericht aantrekkelijk te maken. Met visie! Bovendien wordt nu in deze proeftuin ook uitgewerkt de onderdelen evenementen/cultuur en imago/branding.

Conclusie
Door niet overhaast te werk te gaan, door goed te overleggen, door goed naar elkaar te luisteren, door water bij de wijn te doen…… is er een goed resultaat behaald. Citaat van bestuurslid Centrummanagement ‘voor het thema parkeren is dat nu in ieder geval goed gelukt’. Fijn dat onze wethouder Pieter Meekels hier een grote rol heeft kunnen spelen!

Namens fractie gob

Samen vanuit het hart, met jong en oud, iedere dag weer, voor een economisch sterk Sittard – Geleen, in stad en dorp

Yvonne Salvino